Leg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Leg Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça yazılı örneği bulunmayan *ˁalāˀimu-s-samāˀi علائم السمائ z "alaimsema, gökkuşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alaimsema maddesine bakınız.
Farsça lagan لگن z "yayvan tas, leğen, içki tası" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen laḳan لقن z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lekáni λεκάνι z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Akatça lakannu "içki tası" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça saliḳūn veya sariḳūn سلقون/سرقون z "kurşundan elde edilen bir kırmızı boya, kurşun tetraoksit, minium" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca syrikón συρικόν z "Suriye'ye özgü şey" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Syría "Suriye" özel adından türetilmiştir.
Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Dan leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.
Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca vasilikón βασιλικόν z "'kral otu', güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vasilikós βασιλικός z "krala ait, kralî" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bazilika maddesine bakınız.
Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "'balgamlı', coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Fransızca télégraphe veya İngilizce telegraph "uzaktan yazı iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1852 E. P. Smith, Amer. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca délegué "murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déleguer "görev vermek, görevli olarak göndermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen delegare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince legare, legat- "bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince lex, leg- "kanun, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.
Fransızca élégant "seçkin, zarif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elegans "titiz, seçici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eligere, elect- "seçip ayırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca illégal "yasa dışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen illegalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legalis "yasal" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.
Fransızca légal "yasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen legalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lēx, lēg- "yasa, yükümlülük" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.
İtalyanca allegro "şen, neşeli" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *allecrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince alacer, alacr- "canlı, hareketli" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sütle- fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için süt maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 110
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.