Lec - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Lec Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χlc kökünden gelen χalacān خلجان z "titreme, sarsılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "titredi, sarsıldı" fiilinin masdarıdır.
Ermenice galacaş կալաճաշ z "harman yemeği, " sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice gal կալ z "harman yeri" ve Ermenice caş ճաշ z "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.
Türkçe tüm sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tüm maddesine bakınız.
Yeni Türkçe imle- "işaretlemek" fiilinden +Iç sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için im maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr. Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar. - E. B. Koryürek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Karakteri ve zekâsı gelecek için insana umut ışığı veriyordu. - H. E. Adıvar anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Gelecek asırları tarihe bırakalım. Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım. - F. N. Çamlıbel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Kız, gelecek baharda yine geleceklerini müjdeledi. - O. C. Kaygılı anlamındadır.
Arapça ˁcl kökünden gelen ˁacūl عجول z "aceleci, hızlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça Aty kökünden gelen ātī آتى z "gelen, sonra gelen, gelecek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀatī أتي z "geldi" sözcüğünün failidir.
Arapça dcl kökünden gelen daccāl دجّال z "İslami inanca göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte mesih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice daggalā דגלא z "kandırıcı, sahteci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dgl דגל z "kandırma, görünme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça dagālu "bakma, görme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غرق z "1. suya dalma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غرق z "daldı, suya battı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥaşmat حشمة z ve Arapça Awb kökünden gelen maˀāb مآب z "geri dönülecek yer, sığınılan yer, melce" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça awb veya iyāb أوب/إياب z "geri dönme" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça ḥll kökünden gelen ḥullat حلّة z "1. giysi, özellikle cennette giyilecek bir giysi, 2. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, helal etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için helecan maddesine bakınız.
Arapça ˁcl kökünden gelen istiˁcāl إستعجال z "acele etme, aceleci olma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acele maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen mahdī مهدي z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yolu izleyen, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça şdd kökünden gelen şaddat شدّة z "Arap alfabesinde bir sessiz harfin çift telaffuz edileceğini gösteren işaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sertleştirdi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için şiddet maddesine bakınız.
İngilizce e-mail veya email "elektronik posta" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982.) İngilizce sözcük İngilizce electronic ve İngilizce mail "1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca male "çanta, heybe" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için elektronik maddesine bakınız.
Fransızca dialecte "lehçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálektos διάλεκτος z "lehçe, ağız, özellikle taşra ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "'farklı konuşmak', taşra ağzı konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō λέγω2 z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca dialectique "tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi, münazara" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dialektikē teχnē διαλεκτικη (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: Elea'lı Zeno, Yun filozof (MÖ y. 490-y. 430).) Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "karşılıklı söylemek, münazara etmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca diapason "1. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi, 2. tını kontrol aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia pasōn χordōn δια πασων (χορδων) z "baştan başa tüm perdeler" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan πᾶς, παν(τ)- z "tüm" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pan+ maddesine bakınız.
Fransızca eclectique "seçmeci, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eklektikós εκλεκτικός z "seçici, seçmeci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eklégō εκλέγω z "seçip ayırmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "'kehribarî güç', kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarsal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēlektron ήλεκτρον z "kehribar" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca électrode "anod ve katod" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca électr(o)- ve Eski Yunanca ʰódos ὁδος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için elektrik, odo+ maddelerine bakınız.
Fransızca électrolyse "kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektrik, analiz maddelerine bakınız.
Fransızca lécithine "yumurta sarısında ve sinir dokusunda bulunan organik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lékithos "yumurta sarısı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca pélican "bir tür kuş, pelecanus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pelecanus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pelekán πελεκάν z "'balta gagalı', a.a. (veya ağaçkakan)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pélekys πέλεκυς z "sivri uçlu balta" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Akatça pilaqqu "saplanan şey, sivri uçlu balta" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen balak sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce telecom sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce telecommunication "uzaktan iletişim sistemlerinin genel adı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince communicatio "haberleşme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, komünikasyon maddelerine bakınız.
Fransızca adresse "1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. postada mektubun iletileceği sokak ve numarası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca adresser "birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen addirectare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus "yönelen, doğru, düz" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için direkt maddesine bakınız.
Fransızca agitation "1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agitare "tekrar tekrar yapmak, heyecanla davranmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca élégant "seçkin, zarif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elegans "titiz, seçici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eligere, elect- "seçip ayırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca électro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen electro+ "elektrik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elektrik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.