Kuruc - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kuruc Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça rifāˁī رفاعى z "Rifaiyye tarikati mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aḥmad al-Rifāˁī "Rifaiyye tarikati kurucusu (1118-1183)" sözcüğünün nisbet halidir.
Arapça yahūdī يهودى z "Yehud kavmi ve dini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen yhūdī יהודי z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yəhūdāh "Yakub'un dördüncü oğlu ve İsrailoğullarının 12 aşiretinden en güçlü olanın kurucusu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice #ydh ידה z "övme, medhetme" kökünden türetilmiştir.
Yeni Latince cadmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Friedrich Strohmeyer, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca kadmeîa καδμεῖα z "Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali, kalamin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kadmos "Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *ḳadmōn "eski, kadim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde ḳdm "ön, önce, önde olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Fransızca barème "sayısal basamak tablosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük François Barrême "Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca bain-marie "ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince balneum Mariae "'Meryem banyosu', ateşle doğrudan temas ettirmeden, suya batırılan kap içinde pişirme (simya terimi)" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince balneum "banyo" ve Maria "Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam)" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için banyo maddesine bakınız.
Fransızca église grégorienne1 "Ermeni mezhebi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Grigor Lusavoriç "Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4. yy)" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.