Kuki - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kuki Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dˁw kökünden gelen daˁwāˀ دعواء z "iddia, hukuki tez, mahkemeye çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için davet maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen fatwāˀ فتواء z "hukuki görüş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χṣm kökünden gelen χaṣm خصم z "düşman, muhalif, hukuki bir işlemde karşı taraf" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χaṣm خصم z "hasım, rakip, bir hukuki işlemde karşı taraf " sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için hasım maddesine bakınız.
Arapça χṣm kökünden gelen χuṣūmat خصومة z "düşmanlık, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "düşmanlık etti, karşı geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça şrˁ kökünden gelen maşrūˁ مشروع z "yasaya uygun, hukuki" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şer2 maddesine bakınız.
Arapça χṣm kökünden gelen muχāṣim مخاصم z "düşman, rakip, hasım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muχāṣamat مخاصمة z "tartışma, çatışma, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hasım maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen muftī مفتي z "fetva veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iftāˀ إفتاء z "fetva verme, hukuki görüş bildirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça fatwāˀ فتواء z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fetva maddesine bakınız.
Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikē δικη z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dikā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Farsça sarbaste سربسته z "'baş bağı', imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça bastan بستن z "bağlamak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, beste maddelerine bakınız.
Fransızca caduc "hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge, tüzel kişilik vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caducus "1. düşük, düşmüş, 2. varisi olmayan mülk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca status quo "bir olaydan önceki hukuki durum" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince status quo ante bellum "savaştan önceki durum" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için statü1 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.