Kuça - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kuça Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe kuç- "kucaklamak, sevişmek" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kūç- fiilinden evrilmiştir.
Arapça cyb kökünden gelen cayb جيب z "1. yarık, oyuk, iki meme arası, kucak, 2. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri, 3. matematikte sinüs" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça knf kökünden gelen kanīf كنيف z "1. korunak, sığınak, 2. helâ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanf كنف z "kanadı altına alma, kucaklama, saklayarak koruma" sözcüğünün sıfatıdır. Bu sözcük Arapça kanaf كنف z "kanat" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen kanap כנף z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kanpā כנפא z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça knf kökünden gelen kunāfat كنافة z "tel kadayıfı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanafa كنف z "kanadı altına aldı, kucakladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kenef maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen marḥamat مرحمة z "acıma, şefkat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti, kucakladı, şefkat gösterdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahim1 maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen şumūl شمول z "içerme, kapsama, kucaklama, kapsam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şamala شمل z "içerdi, kapsadı, sarıp sarmaladı" fiilinin masdarıdır.
Eski Türkçe kuç- "kucaklamak, sevişmek" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kūç- fiilinden evrilmiştir.
Yeni Yunanca kórfos κόρφος z "koy" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kólpos κόλπος z "kucak, koy" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷelp- "kucak" biçiminden evrilmiştir.
Farsça āġuş آغش z "sarmalama, kucaklama, kucak, belek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āġaştan آغشتن z "sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça ġōza veya ġōzak غوزه/غوزك z "pamuk kozası, ipek böceği kozası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe kóśa कोश z "meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe kuś- "kucaklamak, içine almak" kökünden türetilmiştir.
Farsça kūçak كوچك z "küçük, çocuk, uşak, ufaklık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Türkçe küçük sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için küçük maddesine bakınız.
Farsça sīne سينه z "göğüs, kucak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sēnak sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça sarāġuc veya sarāġuş سراغج/سراغش z "yastık şeklinde saçı kucaklayan ve çeşitli püsküllerle bezenmiş kadın başlığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça āġuş آغش z "kucak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, aguş maddelerine bakınız.
Fransızca complexe veya İngilizce complex "1. karmaşık, 2. karmaşa, psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince complexus "içiçe geçmiş, sarmaşık, kucaklama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince plegere, plex- "katlamak, bükmek, burmak, sarmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
İngilizce laptop "kucaküstü (bilgisayar)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lap "kucak" ve İngilizce top "üst" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için top2 maddesine bakınız.
Yeni Latince sinus "1. burun içi kıvrımı, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sinus "iki göğüs arası kıvrımı, kucak, cep" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.