Kokma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kokma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe bur- "kokmak, tütmek, buğusu yükselmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe bur- "kokmak, tütmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bu "buhar, koku" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için buğu maddesine bakınız.
Eski Türkçe sası- "pis kokmak" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe saz "bataklık" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için saz1 maddesine bakınız.
Yeni Latince osmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1803 Smithson Tennant, İng. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca osmē οσμη z "pis koku" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od- "pis kokmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ozone "oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen ozon sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca ozón οζόν z "pis kokan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ózō όζω z "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için osmiyum maddesine bakınız.
Fransızca bison "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bison sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wisand- "pis kokan?" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca déodorant veya İngilizce deodorant "koku giderici" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1869 İng.) Bu sözcük Latince odor "koku" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od-os- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *od- "kokmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için osmiyum maddesine bakınız.
Fransızca vison "kokarca cinsinden bir kürk hayvanı, bunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wisulōn- biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bizon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.