Klem - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Klem Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca clémentine "bir mandalina melezi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902) Fransızca sözcük Clément Rodier "Cezayir'li Fransız din adamı ve botanikçi" özel adından türetilmiştir.
Türkçe ekle- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ek maddesine bakınız.
Türkçe yükle- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yük maddesine bakınız.
Almanca Klemme "klip, mandal, toka, kablo bağlantı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca klemmen "iliklemek, gaga gibi sıkıştırmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça Acl kökünden gelen ˀacal أجل z "1. biçilmiş süre, bekleme süresi, 2. ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀacila أجل z "bekledi, duraksadı" fiilinin masdarıdır.
İtalyanca feluca veya Arapça fulk veya falūkat فلك/فلوكة z "bir tür küçük tekne" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ephólkion εφόλκιον z "römork? Mısır ve Kızıldeniz'e özgü bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Arapça ġmz kökünden gelen ġamzat غمزة z "göz kırpma, işve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. sıkma, çimdikleme, (göz vb.) kırpma, 2. biri aleyhine kötü söz söyleme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça lḥḳ kökünden gelen ilḥāḳ إلحاق z "katma, bağlama, ekleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lahika maddesine bakınız.
Arapça nẓr kökünden gelen intiẓār إنتظار z "bekleme, yolunu gözleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça fṣl kökünden gelen mafṣil مفصل z "eklem, iki şeyin ayrışma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣl فصل z "ayırma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için fasıl maddesine bakınız.
Arapça nẓr kökünden gelen muntaẓir منتظر z "gözeten, bekleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça intiẓār إنتظار z "bekleme, yolunu gözleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça mhl kökünden gelen muhlat مهلة z "bekleme süresi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mehil maddesine bakınız.
Arapça klf kökünden gelen mukallaf مكلّف z "yüklenen, yüklenmiş, yükümlü, yüklü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taklīf تكليف z "külfet yükleme, görev veya zahmet verme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilḥāḳ إلحاق z "katma, ekleme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için lahika maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāharat مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça ḳbḥ kökünden gelen taḳbīḥ تقبيح z "ayıplama, kabahat yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳubḥ veya ḳabāḥat قبح/قباحة z "ayıp veya çirkin olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabahat maddesine bakınız.
Arapça kfr kökünden gelen takfīr تكفير z "1. kefaret verme, 2. birine kâfir deme, kâfirlik yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kefaret maddesine bakınız.
Arapça klf kökünden gelen taklīf تكليف z "1. zahmet, yük, 2. zahmet yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kulfat كلفة z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça wḳf kökünden gelen tawaḳḳuf توقّف z "durma, bekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen waḳf وقّف z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vakıf1 maddesine bakınız.
Arapça Ayd kökünden gelen taˀyīd تأييد z "destekleme, güç verme, konfirme etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "güçlendirdi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ftk kökünden gelen taftīk تفتيك z "didikleme, (hallaç) yün atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatk فتك z "aniden ve şiddetle vurma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça wkl kökünden gelen wakālat وكالة z "vekil olma, vekillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakl veya wukūl وكل/وكول z "güvenme, güvene dayalı bir iş yükleme, görevlenmerme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḏχr kökünden gelen ḏaχīrat ذخيرة z "ambarda saklanan ihtiyaç maddeleri, hazine, erzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏaχr ذخر z "saklama, yedekleme, depolama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḍmm kökünden gelen ḍamm ضمّ z "ekleme, katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamma ضمّ z "ekledi" fiilinin masdarıdır.
İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde çimdirik sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Batı Türkçesinde çımdı- veya çimdi- "çimdiklemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS, Kıp)
Fransızca attache "birleştirme teli, zımba" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attacher "iliştirmek, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca attachier "saplamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "delmek, saplamak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
İngilizce trailer "1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trail "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen traillier fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince tragulum "(çeke çeke taşınan) yük" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.