Kla - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kla Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bḳl kökünden gelen baḳl بقل z "her çeşit sebze, özellikle fasulyegiller" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḳll kökünden gelen istiḳlāl إستقلال z "1. küçümseme, saymama, hiçe sayma, 2. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme, isyan etme, bağını koparma, 3. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme, hükümranlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalla قلّ z "azaldı, küçüldü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ekalliyet maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe baklağı veya baklağu sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için cır maddesine bakınız.
Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Fransızca iconoclaste veya İngilizce iconoclast "1. Bizans'ta kilise tasvirlerini yasaklayan akıma mensup, 2. put kırıcı, yerleşik adetlere karşı gelen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca eíkonoklástēs εἰκονοκλάστης z "ikon kırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eikōn εικών z "tasvir, ikon" ve Eski Yunanca klástēs κλάστης z "kıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kláō κλάω z "kırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için ikon maddesine bakınız.
Klaxon "otomobil kornası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co., Amer. firması.) Bu sözcük Eski Yunanca klázō κλάζω z "bağırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Fransızca autoclave "buhar basıncıyla kilitlenen su kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca auto "kendi" ve Latince clavis "kilit" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için oto+1, kle maddelerine bakınız.
Fransızca cyclamen "kırmızının çeşitli tonlarında çiçek açan rizomlu bir bitki, buhuru meryem, tavşan kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kykláminos veya kyklámis κυκλάμινος/κυκλάμις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýklos κύκλος z "halka, tekerlek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için sikl maddesine bakınız.
Fransızca déclamation "makamla okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince declamare "(bir şeyden) okumak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reklam maddesine bakınız.
Fransızca déclencheur "tetikleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déclencher "mandalını çekmek, tetiklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca clenche "mandal" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca déclarer "ilan etmek, beyan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince declarare "yüksek sesle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince clarare "bağırmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince clarus "yüksek sesli, açık, parlak, temiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Fransızca déclassé "sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca déclasser "ait olduğu sınıftan ayırmak, dınıf düşürmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca classe "sınıf" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için klas maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.