Kizart - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kizart Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca ve İngilizce alkali "bir kimya terimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ḳlw kökünden gelen al-ḳalī القلى z "kostik soda, sodyum hidroksit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳalā قلا z "yaktı, kızarttı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için el3, kalye maddelerine bakınız.
Arapça ḳlw kökünden gelen ḳalyat قلية z "kızartma, tavada kızartılmış yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalā "yaktı, kızarttı" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça kbb kökünden gelen kabāb كباب z "kızartma, kızartılmış et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kbabā כבבא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kabābu "kızartmak, yakmak" fiili ile eş kökenlidir. )
Farsça tāb veya tāv تاب/تاو z "1. sıcaklık, ısı, ışık, 2. güç, kuvvet, enerji" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tāb veya tabişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde tāpayeiti "ısıtmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe tápati "ısıtmak, kızartmak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tep- "sıcak olmak, ısınmak" biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca rosbif "sığır rostosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen roast beef deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to roast "kızartmak" (NOT: İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen rostir fiilinden alıntıdır. ) ve İngilizce beef "sığır eti" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rosto, biftek maddelerine bakınız.
İngilizce doughnut veya donut "yağda kızartılmış hamur halkası, pişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dough "hamur" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen daig sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *daig- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheigh- "hamur yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce nut "fındık, topçuk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hnut- "ceviz, her türlü çekirdek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *knut- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için figür, koz maddelerine bakınız.
Eski Türkçe sögül- "(şişte?) kızartmak, kebap etmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Türkiye Türkçesinde sögülme "kebap et" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca skará σκαρά z "mangal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca esχárā εσχάρα z "ocak, ateş yakılan yer, özellikle tanrılara adanan kurban etinin kızartıldığı ateş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca esχarís εσχαρίς z "mangal" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça biryān بريان z "tavada susuz olarak kızartılan et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhr-īg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bher-4 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fritöz maddesine bakınız.
Farsça tābe veya tāve تابه/تاوه z "kızartma sacı, tava" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tābak sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tav2 maddesine bakınız.
Fransızca bifteck "bir et kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce beef steak "sığır kızartması" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce beef "sığır eti" (NOT: İngilizce sözcük Fransızca boeuf "sığır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bos, bov- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce steak "kızartma, ateşte pişirilmiş et " sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) steikja "şişte et kızartma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *staiko "şiş" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için buffalo, stiker maddelerine bakınız.
Fransızca friteuse "kızartma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca friter "kızartmak, ateşte pişirmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen frigere, frict- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhrīg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bher-4 kökünden türetilmiştir.
Fransızca croquette "galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croquer "çıtırdamak" fiilinden +ette sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için krokan maddesine bakınız.
Fransızca pané "ekmek kırıntısına bulanmış (kızartma)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca paner "ekmek kırıntısına bulamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca pain "ekmek" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pānis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde pās-t-nis "besin, yemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pommes frites "kızartılmış patates" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca pomme de terre "'yer elması', patates" ve Fransızca frite "kızartılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fritöz maddesine bakınız.
Fransızca rôti "kızartılmış (et)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rosto maddesine bakınız.
Fransızca rôtisserie "(et) kızartma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "(et) kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için roti maddesine bakınız.
İtalyanca bresàola "kızartma (et)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bresare "kömür ateşinde kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brasa "odun kömürü" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca rosto "kızartılmış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rostire "(et) kızartmak" fiilinin modern yazım ıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.
İngilizce toast "her çeşit kızartma, özellikle kızartılmış ekmek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince tostare "kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince torrere, tost- "yakmak, kavurmak, kurutmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tors-eyo- "kurutmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için taraça maddesine bakınız.
İngilizce barbecue "ızgara, et kızartma mangalı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca barbacoa "et kızartmak için kullanılan ızgara şeklinde bir düzenek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde barabicu "ateş çukuru" sözcüğünden alıntıdır.
Japonca teriyaki "Japon mutfağında soya sosuyla yapılan bir kızartma" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca teri "parlak, cilalı" ve Japonca yaki "kızartma" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.