Keti - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Keti Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça şwk kökünden gelen şawkat شوكة z "diken" ve Farsça būstān بوستان z "bahçe" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şevket maddesine bakınız.
İngilizce archetype "prototip, Jung psikolojisinde bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca arχétypon ἀρχέτυπον z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arkaik, tip maddelerine bakınız.
İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Arapça aˁyān أعيان z "1. gözler, 2. memleketin önde gelenleri, seçkinler, eşraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "göz" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Arapça malāmī veya malāmatī ملامى/ملامتى z "9. yy'da Horasan'da doğan bir sufi hareketi ve bunun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwm kökünden gelen malāmat ملامة z "ayıplama, azarlama, takbih" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça lāma لام z "ayıpladı, takbih etti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca frac "resmi vesilelerde giyilen kuyruklu erkek ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce frock "uzun etekli kolsuz giysi, cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca froc sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrok "etek" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce trench coat "'siper ceketi', I. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "siper, toprağa kazılan dar uzun yarık" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için tranş maddesine bakınız.
Eski Türkçe bog "bohça" sözcüğünden +çA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boχtay "'boğum-lu', giysi paketi, bohça" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için boğ- maddesine bakınız.
Fransızca analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.
İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca boléro "1. bir İspanyol dansı, 2. İspanyol tipi kısa kollu kadın ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca bolero "1. dansçı, şenliklerde oynayan profesyonel raksçı, 2. bir tür dans" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca bola "balo, şenlik" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince ballare fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balad maddesine bakınız.
Fransızca détergent veya İngilizce detergent "bir tür kimyasal temizleyici" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938 Procter & Gamble Co., Amer. kimya şirketi.) Bu sözcük Latince detergere, deters- "silmek, temizlemek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tergere, ters- "temizlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca différentiel "1. diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince differre, dilat- "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bher-1 "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca éclair "1. şimşek, kıvılcım, 2. (hızlı yapıldığı ve hızla tüketildiği için) bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca éclairer "aydınlatmak, ışıtmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exclarare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince clarus "açık, aydınlık" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
Fransızca ésquive "çevik beden hareketiyle bir darbeden kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca esquiver "kaçınmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen esquivar sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca consomation "1. tüketme, tüketim, 2. kafe veya restoranda tüketilen içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consomer "tüketmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince consumere, consumpt- "yiyip bitirmek, yutmak, tüketmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sumere, sumpt- "yutmak, içmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.
Fransızca coopératif "birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coopérer "birlikte çalışmak, işbirliği yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince operari "işlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için opus maddesine bakınız.
Fransızca manière "jest, mimik, davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince manuarius "el hareketi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Fransızca cyclone "havanın dairesel hareketi, hortum, burgaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cyclone sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Piddington, İng. koloni yöneticisi.) Bu sözcük Latince cyclus "döngü, halka" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sikl maddesine bakınız.
Fransızca smoking "yarı-resmi vesilelerde giyilen kuyruksuz erkek ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce smoking jacket "1870'lerde moda olan bir tür tütün içme ceketi" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce smoke "tütmek, sigara içmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. İngilizce fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *smukaz "duman" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *smeug- "duman, tütmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce riding coat "süvari ceketi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to ride "ata binmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *rīdan "ata binmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce kiwi fruit "actinidia deliciosa bitkisinin meyvesi" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Turners and Growers, Yeni Zelanda meyve şirketi.) İngilizce deyim İngilizce kiwi "Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Maori dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Almanca moment veya İngilizce momentum "bir nesnenin hareketini sürdürme gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mōmentum veya mouimentum "hareket" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince mouēre, mōt- "hareket etmek veya ettirmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mobil maddesine bakınız.
Ozalid "fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1963 Ozalid Ltd., İng. şirketi.) Bu sözcük İngilizce diazol "iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce tag "1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi" sözcüğünden alıntıdır.
Nylon ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 DuPont Corp., Amer. kimya şirketi.)
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.