Kendine - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kendine Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏib جاذب z "cezbeden, çeken, çekici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جذب z "kendine doğru çekti" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için cezb maddesine bakınız.
Arapça cḏb kökünden gelen caḏb جذب z "çekme, baştan çıkarma, yerçekimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جذب z "kendine doğru çekti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳbs kökünden gelen iḳtibās إقتباس z "ödünç alma, benimseme, kendine maletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabs قبس z "ödünç alma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça nḥl kökünden gelen intiḥāl إنتحال z "kendine maletme, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥl نحل z "(birine) maletme, bir eseri yanlış şaire atfetme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça ˁcb kökünden gelen taˁaccub تعجّب z "(kendi kendine) şaşırma, hayret etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaba عجب z "şaşırdı" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Arapça ṣwr kökünden gelen taṣawwur تصوّر z "kendi kendine resmetme, düşleme, düşünme, zihninde canlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣūrat صورة z "resmetme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca défi "meydan okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca défier "meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen defidere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince fīdere "güvenmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bheidh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için federasyon maddesine bakınız.
Fransızca costume "bir topluluğa özgü giyim tarzı, resmi giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca costume "adet, töre, adap, alışkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen consuetudo sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince consuescere "alışmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince suescere, suet- "benimsemek, almak, kendine mal etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince se veya sue "kendi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *s(w)e- "kendi, ben" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.
İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince sōlus "kendi kendine, yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sō-lo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swe- veya *se- "kendi" biçiminden evrilmiştir.
Türkçe kurun- "kendi kendine kurmak" fiilinden +Az sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkçe kur- fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kur- maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde çekme işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekim kelimesi (fizik) herhangi bir cismin başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde çeki sözcüğünün 1. tekil şahıs sahiplik ve yüklemcil şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çekim kelimesi IPA: /t͡ʃeˈcim/ anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.