Kayde - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kayde Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça sṭr kökünden gelen asāṭir أساطر z "efsaneler, mitoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça usṭūrat اوسطورة z "efsane, eski zamanlara ilişkin fantastik anlatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəṭārā שְתָרָא z "yazıcı, vakanüvis, tarih-kaydeden" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.
Arapça ḍbṭ kökünden gelen maḍbūṭ مضبوط z "tutulmuş, zaptedilmiş, kaydedilmiş, mahfuz, korunaklı, kontrollü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍabṭ ضبط z "tutma vb." sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zabıt maddesine bakınız.
Arapça scl kökünden gelen tascīl تسجيل z "deftere kaydetme, özellikle kadı hüküm defterine kaydetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sicill سجلّ z "defter" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sicil maddesine bakınız.
Arapça ḍbṭ kökünden gelen ḍabṭ ضبط z "1. tutma, yakalama, anlama, kaydetme, 2. kayıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍabaṭa ضبط z "tuttu, yakaladı, sabitledi, tutanak tuttu" fiilinin masdarıdır.
Fransızca +graphe veya İngilizce +graph veya grapho+ "1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca graphē γραφή z "sivri bir uçla hakketme, çizim, yazım" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "1. sivri bir uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gerbh- "çizmek, kazımak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca +graphie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +graphy "yazma, çizme, kaydetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazım" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca photographe "görüntü kaydetme cihazı ve işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen photograph sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca électrocardiographe veya İngilizce electrocardiograph "kalp elektriğini kaydeden cihaz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elektrik, kardiyo+, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kör2 maddesine bakınız.
İngilizce playback "(kaydedilmiş bir müzik veya görüntüyü) geri çalmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to play "oynamak, oynatmak" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için play-off, bek maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.