Kapsa - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kapsa Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥcm kökünden gelen ḥacm حجم z "çıkıntı, tümsek, kabartı, kapsam, boyut, kalibre" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥwy kökünden gelen ḥāwī حاوي z "içeren, kapsayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "kapsadı, topladı, içerdi" fiilinin failidir.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen iṭlāḳ إطلاق z "1. salıverme, bırakma, boşama, azat etme, kapsamını genişletme, genelleme, 2. ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça ḥwy kökünden gelen iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāwī حاوي z "kapsayan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça ḥwy kökünden gelen muḥtawī محتوي z "ihtiva eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça drc kökünden gelen mundaric مندرج z "kapsayan veya kapsanan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça indirāc إندراج z "kapsanma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için derç maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, dahil olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça iştimāl إشتمال z "içerme, kapsama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁul udur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen şāmil شامل z "içeren, kapsayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça şamāˀil شمائل z "bir şeyin doğasını oluşturan sıfatların toplamı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şml kökünden gelen şamal veya şumūl شمل/شمول z "kapsam, içerik" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen şumūl شمول z "içerme, kapsama, kucaklama, kapsam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şamala شمل z "içerdi, kapsadı, sarıp sarmaladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḍmn kökünden gelen taḍmīn تضمين z "içine sokma, kapsatma, hasar veya kefalet bocu ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍimn ضمن z "içerik, kapsam" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zımn maddesine bakınız.
Arapça ˁmm kökünden gelen ˁumūm عموم z "1. bütün olma, içerme, kapsama, 2. genellik, bütünlük, kamu, halk, herkes" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁammā עמא z "klan, aşiret, boy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁām עם z "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ˁm sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça wsˁ kökünden gelen wusˁat وسعة z "genişlik, en, kapsam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa veya wasiˁa وسُع/وسِع z "enli idi, kapsadı, yer kapladı" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ḍmn kökünden gelen ḍimn ضمن z "1. bir şeyin içi, içerik, kapsam, 2. mantıkta bir kavram veya kategorinin zorunlu olarak içerdiği diğer kavram veya kategori, implication" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamn ضمن z "bir şeyden sorumlu olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca oecuménique "evrensel, tüm alemi kapsayan, Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikomenikós οικομενικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikoménē οικομένη z "meskûn dünya, uygar alem" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oikéō οικέω z "iskân etmek, ikamet etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, konut" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekoloji maddesine bakınız.
Eski Yunanca katá κατά z "aşağıya doğru yönelme, kapsama, kaplama, üstünü örtme, ilgili olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca catholique "1. kapsayıcı, evrensel, 2. Roma mezhebine bağlı olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince catholica ecclesia "tümel, genel, evrensel, ekümenik (kilise)" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen katholikē ekklēsia καθολική (εκκλήσια) z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, her şey" sözcüğünden +ikos sonekiyle kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
İngilizce container "kazan, depo, ambar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to contain "tutmak, içine almak, kapsamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince continere, content- "bir arada tutmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince tenere, tent- "tutmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tenor maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 20 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.