Kaplam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kaplam Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mdd kökünden gelen madd مدّ z "1. uzama, genleşme, yayılma, yer kaplama, 2. denizin yükselmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda "uzadı, genleşti, yayıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cld kökünden gelen mucallid مجلّد z "kitap ciltleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taclīd تجليد z "kitabı deri ile kaplama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Bu sözcük Arapça cild جلد z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cilt maddesine bakınız.
Arapça ṣirāṭu'l-mustaḳīm صراط المستقيم z "dar yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣirāṭ صراط z "yol" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen srat sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Orta Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sṭrāṭā veya srāṭā סטרטא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen stráta στράτα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen strata sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince stratum "tabaka, kaplama, döşeme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için stratosfer maddesine bakınız.
İngilizce lasting coating "ceketlik kumaşa kalıcı parlaklık veren perdah" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to last "devam etmek, kalıcı olmak" ve İngilizce coating "kaplama, perdah" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce coat +ing z "dış giysi, örtü, bir şeyin dış yüzü" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski Fransızca cote "kaba yünden üst giysi" sözcüğünden alıntıdır. )
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen physio+ "bedensel, fiziksel" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "kabarmak, şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.
Eski Yunanca katá κατά z "aşağıya doğru yönelme, kapsama, kaplama, üstünü örtme, ilgili olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca stratosphère "atmosferin bir tabakası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Léon Ph. Teisserenc de Bort, Fr. meteorolojist (1855-1913).) Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, yaygı, örtü, kaplama" (NOT: Bu sözcük Latince sternere, strat- "yaymak, sermek, örtmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "açmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sfer maddesine bakınız.
Fransızca doré "altın kaplamalı, altın rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dorer "altınlamak, altın kaplamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen deaurare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aurum "altın" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *aus-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca galvaniser "sacı çinko ile kaplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Luigi Galvani "İtalyan fizikçi (1737-1798)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca glaçure "camla kaplama, emaye, şeffaf ve sert cila" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca glacer "dondurmak, camlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için glase maddesine bakınız.
Fransızca capote "otomobil gövde kaplaması" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaput maddesine bakınız.
Fransızca lambris "ahşap kaplama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince lambruscare "sarmaşık kaplama" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lambrusca "sarmaşık" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce film coat "ince kaplama tabakası" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için film maddesine bakınız.
İngilizce macadam "yol kaplaması olarak kullanılan mıcır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük John L. MacAdam "kendi adıyla anılan yol kaplama tekniğini geliştiren İskoçyalı mühendis (1756-1836)" özel adından türetilmiştir.
Tartan "poliüretan spor pisti kaplama maddesi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1964 Athletic Polymer Systems Inc., ABD.) Bu sözcük İngilizce tartan "İskoçlarda aşiret simgesi olarak kullanılan kumaş deseni" sözcüğünden türetilmiştir.
Venedikçe covèrta "örtü, kaplama, gemilerde ambar üstü tabanı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe covèrzer "kaplamak, örtmek" fiilinin dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cooperire fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince operire "kapamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aperitif maddesine bakınız.
Venedikçe fòia "1. yaprak, 2. yaprak şeklinde altın kaplama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için folyo maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.