Kanıtla - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kanıtla Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça s̠bt kökünden gelen is̠bāt إثبات z "sabitleştirme, kesinleştirme, saptama, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠abita "sabit durdu, kesinleşti, kesinlik kazandı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.
Arapça s̠bt kökünden gelen mus̠bat مثبت z "kanıtlanmış, konfirme edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça as̠bata أثبت z "sabit kıldı, kesinledi, kanıtladı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.
Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نصّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrēma θεωρήμα z "gözetlenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca argument "tez, ifade, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince argumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arguere "açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.