Kall - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kall Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen aḳall أقلّ z "daha az, çok az" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳalīl قليل z "az" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça ḳlş kökünden gelen ḳallāş قلّاش z "cimri, sefil, aşağı tabakadan kimse" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳld kökünden gelen muḳallid مقلّد z "taklit eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳlīd تقليد z "taklit etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için taklit maddesine bakınız.
Arapça ḳlṣ kökünden gelen taḳalluṣ تقلّص z "büzüşme, (giysi) çekme, kısalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳulūṣ قلوص z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Arapça ˁallama علّم z "bildirdi" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ilim, kelam maddelerine bakınız.
Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل z "muazzam yapı, abide, anıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל z "saray, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu "saray" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal "büyük ev" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳll kökünden gelen istiḳlāl إستقلال z "1. küçümseme, saymama, hiçe sayma, 2. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme, isyan etme, bağını koparma, 3. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme, hükümranlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalla قلّ z "azaldı, küçüldü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ekalliyet maddesine bakınız.
Arapça klf kökünden gelen mukallaf مكلّف z "yüklenen, yüklenmiş, yükümlü, yüklü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taklīf تكليف z "külfet yükleme, görev veya zahmet verme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça klm kökünden gelen mutakallim متكلّم z "tekellüm eden, bir dili konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama "konuştu" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için kelam maddesine bakınız.
Arapça klf kökünden gelen takalluf تكلّف z "1. bir külfet veya görev yüklenme, 2. birini ağırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kulfat كلفة z "yük" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça klm kökünden gelen takallum تكلّم z "bir dili konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kelam maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kallidrómos καλλιδρόμος z "iyi yol (düzgün döşeli yol?)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kalē καλή z "iyi, güzel" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kal-wo- biçiminden evrilmiştir. ) ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
Fransızca calligraphie "güzel yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kalli- καλλι- z "güzel (önek)" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kalós καλός z "güzel (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kaldırım, +grafi maddelerine bakınız.
Farsça kalle كلّه z "kafanın üst kısmı, kuru kafa" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kel maddesine bakınız.
Venedikçe barbùt "sakallı, argoda bir tür para" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe barba "sakal" sözcüğünün dr. Daha fazla bilgi için barbunya maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Havası boşalmış bir futbol topu... - A. Gündüz anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi Duvar saatinin topu. Kantarın topu. anlamındadır. Türkçe sözcük, Belirteç halinde tamamen, bütünüyle anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi IPA: /ˈtop/ anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şaban'ın dizi en çok sevdiği yerdi - H. E. Adıvar anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan top kelimesi IPA: /ˈtop/ anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (silahlar) top anlamına gelir. Ad dilinden alınan top kelimesi (satranç) kale anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde top anlamına gelir. Ad dilinden alınan top kelimesi Eski Türkçe top anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde üst anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde (silahlar) top anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.