Kai - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kai Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁaḳāˀid عقائد z "ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳīdat عقيدة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için akide1 maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳāˁidat قاعدة z "taban, temel, esas, ilke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀim قائم z "duran, varolan, birinin yerinde duran" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça kāˀināt كائنات z "varolanlar, tüm varlıkar, evren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kwn kökünden gelen kāˀin كائن z "varolan, varlık" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça kāna "var idi, mevcut idi, oldu" fiilinin failidir.
Arapça ḳˁd kökünden gelen mutaḳāˁid متقاعد z "aktif hayattan çekilen, tekâüt eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Fransızca archaïque "en eskiye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχaïkós αρχαïκός z "en eskiye ait, ilkel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος z "ilk, en eski (sıfat)" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχē αρχή z "başlangıç (isim)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Fransızca cocaïne "koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kokain sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1856 Albert Niemann, Alm. kimyacı.) Bu sözcük İspanyolca coca "Güney Amerika'ya özgü bir bitki" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen coca sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀasās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ass kökünden gelen ˀuss اوسّ z "temel" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için üs maddesine bakınız.
Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kāhənā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #kwn כונ z "durma, ayağa kalkma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça ḳāˀim maḳām قائم مقام z "vekil, başka birinin yerinde duran kimse" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaim, makam maddelerine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀimat قائمة z "bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳayṣār قيصار z "Rum hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kaîsar καῖσαρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük C. Julius Caesar "Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, biçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen maḳˁad مقعد z "oturma yeri, oturak, sandalye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "yer, pozisyon, uzam, uzay, varoluş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kawn كون z "var olma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça sds kökünden gelen musaddas مسدّس z "altılı, altıgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sids سدس z "altı (arkaik)" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur.
Arapça ḳˁd kökünden gelen mutaḳāˁid متقاعد z "aktif hayattan çekilen, tekâüt eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen taḳāˁud تقاعد z "1. oturma, 2. eylemli olmama, inzivaya çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça kwn kökünden gelen takawwun تكون‎‎‎‎ z "varedilme, yaradılış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kawn "var olma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça krs kökünden gelen takrīs تكريس z "temel atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kursī "taht, kaide, pedestal" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kürsü maddesine bakınız.
Arapça kwn kökünden gelen takwīn تكوين‎‎‎‎ z "1. varetme, yaratma, 2. Tevrat'ın ilk kitabının adı (İng %iGenesis)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kawn "var olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça kwn kökünden gelen yakūn يكون z "var, olur (geniş zaman üçüncü tekil şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كان z "var idi, oldu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça ḏū-l-ḳaˁdat ذو القعدة z "'barışın sahibi, Arap aylarının onbirincisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳaˁdat قعدة z "1. oturma, mabat, 2. akın ve gazadan geri durma, ateşkes" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳaˁada "oturdu" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Fransızca tunique "bir tür entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tunica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *chtonica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Fenike dilinde ktwn "pamuk veya keten kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ktūnā כתונא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için keten maddesine bakınız.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) knīg veya kanīg "kız" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde kainyā, kainīka "kadın veya kız" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kancık maddesine bakınız.
Soğdca kançīk "genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kanīçag sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kainyikā sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷen- "kadın" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jineko+ maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped-1 biçiminden evrilmiştir.
Eski Türkçe or- "2. koymak, kondurmak, vazetmek, kaim etmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe orun sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca archéologie "eski şeyler bilimi, antik harabeler uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archaeologia "eski zaman efsaneleri uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχaiología αρχαιολογία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος z "eski, kadim" ve Eski Yunanca logía λογία z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arkaik, +loji maddelerine bakınız.
İngilizce archetype "prototip, Jung psikolojisinde bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca arχétypon ἀρχέτυπον z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arkaik, tip maddelerine bakınız.
Fransızca base "1. temel, kaide, altlık, taban, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce ve Latince basis "temel, taban, kaide" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca básis βάσις z "1. adım, basamak, 2. heykel kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak, gitmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm-yo- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca soude caustique "sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde, sodyum hidroksit" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca caustique "yanma ile ilgili, yanık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kaustikós καυστικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kaíō, kaus- καίω, καυσ- z "yakmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koter maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.