KEST - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

KEST Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça şikaste شكسته z "kırık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek, parçalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen şkastan, şkēn- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde skand- "kırmak" fiili ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen kástanon κάστανον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kástana κάστανα z sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca orchestra "müzisyenler grubu" veya Fransızca orchéstre "1. tiyatroda müzisyenlere ayrılan yer [esk.], 2. müzisyenler grubu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca orχéstra ορχέστρα z "dans alanı, tiyatroda koroya ayrılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca orχéomai ορχέομαι z "raksetmek, horon tepmek, tepinmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *orgh-i- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ergh- "(cinsel anlamda) azmak, husye" kökünden türetilmiştir.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarūḍ عروض z "1. kesen, 2. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, önünü kesti" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça cdd2 kökünden gelen cidd جدّ z "ciddiyet, gayret, keskinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, ciddi ve canlı idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça al-battan veya al-battatan البتًّ / البتّةً z "kesin olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça btt kökünden gelen batt بتّ z "kesin, nihai" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça batta بتّ z "kesti, bitirdi, kararlaştırdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için el3 maddesine bakınız.
Arapça ḳdd kökünden gelen ḳadīd قديد z "ince şerit şeklinde kesilip kurutulmuş et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadda قدّ z "şerit şeklinde kesti, dildi" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳaṭˁ قطع z "kesme, nehir geçme, yol alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قطع z "kesti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen ḳiṭˁat قطعة z "parça, bölük, kısım, kesim, askeri birlik, coğrafyada kıta, şiirde kıta, paragraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قطع z "kesti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.
Arapça ḳṭˁ kökünden gelen maḳṭūˁ مقطوع z "kesilmiş, kesilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قطع z "kesti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.
Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z "koşul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "1. bıçak ucuyla kesti, çentik açtı, yardı, 2. şart koştu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice sarṭā סרטא z "1. çentik, 2. yazı, belge, yazıt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #srṭ סרט z "1. çentik açma, bıçakla kazma, 2. yazı yazma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça şrṭ kökünden gelen şarīṭ شريط z "hurma yaprakları dilim dilim kesilerek örülen enli ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "yardı, uzunlamasına kesti" fiilinin sıfatı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için şart1 maddesine bakınız.
Arapça χmn kökünden gelen taχmīn تخمين z "tahmin, kestirim" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça paymān "1. ölçü, ölçek, 2. itidal, antlaşma, sözleşme, yemin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) paymūdan, paymā- پيمودن, پيما z "ölçmek, kestirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pati- "karşı, yüz yüze, ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pey+, düşman maddelerine bakınız.
Türkçe koŋur "kestane, kestane rengi" sözcüğünden +Il2 sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
İtalyanca timpani "1. davullar, genel olarak perküsyon, 2. yarımküre şeklinde büyük orkestra davulu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca timpano "davul" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen týmpanon τύμπανον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca týpō veya týmpō τύπω/τύμπω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tip maddesine bakınız.
Farsça işkance veya şikance إشكنجه/شكنجه z "eziyet, işkence, ciltçi presi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek, eziyet etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şikeste maddesine bakınız.
Fransızca castagnette "İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca castañeta "kestanecik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca castaña "kestane" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kestane maddesine bakınız.
Fransızca conducteur "yönetici, özellikle tren veya orkestra yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince conductor "yöneten, yönlendiren" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conducare "yönetmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.
Fransızca marron "1. kestane, 2. kestane rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.
İngilizce dispatch "göndermek, bir işi hızla ve kestirmeden yapmak" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İspanyolca despachar "hızlandırmak" fiilinden alıntıdır.
Japonca karaōke "şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1979.) Japonca sözcük Japonca karano "boş, sanal" ve Japonca ōkesutora "orkestra" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Japonca sözcük İngilizce orchestra sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için orkestra maddesine bakınız.
İtalyanca corno "1. boynuz, 2. bir orkestra çalgısı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için korna maddesine bakınız.
İtalyanca tuba "borazan, av borusu, orkestra müziğinde bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen tuba veya tubus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için trombon maddesine bakınız.
Almanca tonmeister "orkestrada ses perdesini belirleyen çalgıcı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca ton "ses" ve Almanca meister "usta" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ton1, master maddelerine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (müzik) en kalın erkek sesi, bas anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan basso kelimesi (müzik aletleri) en kalın sesli orkestra çalgısı, bas anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (müzik, müzik aletleri) bas, basso anlamına gelir. İtalyanca sözcük, Ad halinde alt bölüm, aşağı kısım anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan basso kelimesi (müzik) bas (ses), (müzik aletleri) bas anlamındadır. İtalyanca sözcük, Belirteç halinde alçaktan anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan basso kelimesi hafif, alçak sesle anlamındadır. İtalyanca sözcük, Ön ad halinde alçak anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan basso kelimesi aşağı, alt, düşük anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım. - N. F. Kısakürek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gerek kelimesi ge·rek anlamındadır. Türkçe sözcük, halinde gerekmek fiilinin 3. tekil kişi çekimi olan gerekir sözcüğünün kısaltılmış biçimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gerek kelimesi İşte tam da bu yüzden, bize de Rönesans gerek! anlamındadır. sözcük, Ön ad halinde gerek anlamına gelir. dilinden alınan gerek kelimesi Eski Türkçe kärgä anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde gerek, lâzım, gerekli, lüzumlu anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş. - A. İlhan anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.