Kırpma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kırpma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ġmz kökünden gelen ġammāz غمّاز z "1. göz kırpan, 2. biri aleyhine kötü söz söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. göz kırpma, 2. biri hakkında kötü söz söyleme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için gamze maddesine bakınız.
Arapça ġmz kökünden gelen ġamzat غمزة z "göz kırpma, işve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. sıkma, çimdikleme, (göz vb.) kırpma, 2. biri aleyhine kötü söz söyleme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça qrḍ kökünden gelen iqrāḍ "taksitle geri ödenmek üzere borç verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça qarḍ "kemirme, kırpma, faizle borçlanma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Arapça ḳrḍ kökünden gelen inḳirāḍ إنقراض z "aşınma, tükenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarḍ قرض z "kemirme, kırpma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için karz maddesine bakınız.
Arapça ḳrḍ kökünden gelen ḳarḍ قرض z "1. kemirme, kırpma, paslanma, 2. faizle verilen borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraḍa "kemirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen ḳiṣāṣ قصاص z "ödeşme, hesaplaşma, göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣṣ قصّ z "kesme, kırpma" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḳaṣaṣ قصص z "kısaca anlatma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen miḳaṣṣ مقصّ z "koyun kırpma aleti, makas" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kısas1 maddesine bakınız.
Arapça rmz kökünden gelen ramz رمز z "1. göz kırpma, 2. işaret, simge, gizli anlam ifade eden söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaza رمز z "göz kırptı, işaret etti" fiilinin masdarıdır.
Almanca schnitzel "ince kesilerek una bulanmış biftek" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schnitzen "dilim dilim kesmek, kırpmak" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Almanca schneiden "kesmek" sözcüğünün tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Almanca kök Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sneit- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce video clip "bir video filmden kesilmiş kısa parça, fragman, müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to clip1 "kırpmak" fiilinden türetilmiştir.
Rusça rubl' "'sikke', Rus para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça rubiti "kesmek, kırpmak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.