İzgın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İzgın Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe tiz- "yönlendirmek, yöneltmek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diz- maddesine bakınız.
Arapça ˁḳl kökünden gelen aynı anlama gelen ˁaḳl عقل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳala عقل z "1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġḍb kökünden gelen ġaḍab غضب z "kızgınlık, öfke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadiba غدب z "kızdı, öfkelendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥdd kökünden gelen ḥādd حادّ z "keskin, bilenmiş, kızgın" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca bretelle "at dizgini, pantolon askısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yüksek Almanca brettil "dizgin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *breghd- biçiminden evrilmiştir.
Moğolca kantarga "atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca kantar- "gemlemek, atın dizginlerini sıkıca çekmek" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce sözcük, Eylem halinde (BK, ABD) IPA: /fʌk/ anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi (Bazı Kuzey İngiltere aksanları) IPA: /fʊk/ anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde beraber olma, yatma anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi Every now and then you need a good fuck. anlamındadır. İngilizce sözcük, Ünlem halinde (kaba konuşma) tek başına veya diğer sözcüklerle beraber, isim veya fiil şeklinde, rahatsızlık, kızgınlık, küçümseme vb. belirtmek amacıyla kullanılır. anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan fuck kelimesi -The police is here. -Aw fuck! anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.