İskar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İskar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skol-mo- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şalter maddesine bakınız.
İtalyanca scarto "atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scartare "1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekarte maddesine bakınız.
Venedikçe scarpìn veya İtalyanca scarpino "hafif ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca scarpa "ayakkabı, özellikle tahtadan yontulmuş pabuç, sabo" sözcüğünden türetilmiştir.
Venedikçe scarpèlo "ağaç yontma bıçağı, kalemtraş" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen scalpellum veya scalprum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince scalpere veya sculpere "yontmak" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce dildo "1. kayığın küreklerinin bağlandığı çubuk, ıskarmoz, 2. yapay penis, zıbık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.