İpar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İpar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun semiz türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +ari sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lipo+ maddesine bakınız.
Farsça sipāriş سپارش z "emanet, teslimat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sipurdan, sipār- سپردن, سپار z "(bir işi veya şeyi) emanet etmek, ısmarlamak, güvenli bir yere teslim etmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen apispārtan, apispār- fiilinden evrilmiştir.
Arapça wṣy kökünden gelen tawṣiyat توصية z "öğüt verme, sipariş etme, vasiyet etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen waṣiyyat وصيّة z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vesayet maddesine bakınız.
Arapça wṣy kökünden gelen wāṣī واصي z "vesayet eden, tavsiyeci, iş veya akıl veren, yol gösterici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣā وصا z "yol gösterdi, tavsiye etti, sipariş etti" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için vesayet maddesine bakınız.
Arapça wṣy kökünden gelen waṣāyat وصاية z "vasi olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣī وصي z "bir işi başkası adına yapmakla görevlendirilen kimse" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça waṣā وصا z "sipariş etti, güven gerektiren bir iş veya öğüt verdi, yol gösterdi" fiilinden türetilmiştir.
Yeni Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun semiz türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +ari sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lipo+ maddesine bakınız.
Farsça cān جان z "can" ve Farsça sipurdan, sipār سپر z "ısmarlamak, tevdi ve teslim etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için can, sipariş maddelerine bakınız.
Farsça sipāriş سپارش z "emanet, teslimat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sipurdan, sipār- سپردن, سپار z "(bir işi veya şeyi) emanet etmek, ısmarlamak, güvenli bir yere teslim etmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen apispārtan, apispār- fiilinden evrilmiştir.
Farsça sipar veya ispar سپر/إسپر z "kalkan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen spar sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca émanciper "azat etmek, serbest bırakmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince emancipare "bir malı satmak veya devretmek, köleyi azat etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince manceps, mancip- "satın alan, mal sahibi" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince capere "almak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.
Fransızca pipe "1. her tür boru, 2. tütün çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pipa "düdük, kaval, üfleme kamışı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pipare "(kuş) ötmek" fiilinden türetilmiştir.
Almanca revier "havza [esk.], sınırları belirli alan, saha, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Fransızca rivière "nehir kenarı, nehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince riparia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince ripa "nehir kenarı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için derivasyon maddesine bakınız.
Geç Latince duodenum "onikiparmak bağırsağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Gerardo di Cremona, İtal. hekim (ö. 1187).) Geç Latince sözcük Latince duodecim "oniki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" ve Latince decem "on" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için düo, desi+ maddelerine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (fizyoloji) Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan safra kelimesi Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde öd anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan safra kelimesi sarı anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.