İnn - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İnn Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cnn kökünden gelen cinnat جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جنّ z "gizledi, örttü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça cnn kökünden gelen cinnī جنّى z "bir adet cin" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça ḳnb kökünden gelen ḳinnab veya ḳunnab قنّب z "kenevir, kenevirden yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kanab sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kenevir maddesine bakınız.
Arapça mnn kökünden gelen minnat منّة z "ihsan, lütuf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "ihsan etti, lütfetti" fiilinin ismi merresidir.
bebek sözüünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce innovation "yenilik, icat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince innovare "yenilemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen novare fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince novus "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *newo- kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için neo+ maddesine bakınız.
Türkçe hanım nine deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hanım, nine maddelerine bakınız.
Arapça cahannam جهنّم z "Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer, cehennem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice gē hinnōm ג הנם z "Gözyaşı Vadisi, Kudüs yakınında bir yer" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İbranice hinnōm הנם/הנום z "gözyaşı, ağıt" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cnn kökünden gelen cinn جنّ z "1. gece karanlığı, 2. bir tür görünmez varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cunūn جنون z "gizleme, saklama, örtme" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice genyā גניא z "cin, görünmez varlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #gny גני z "gizleme, saklama" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #gnn גננ z "koruma, çitle çevirme, kapatma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça cnn kökünden gelen cinnat جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جنّ z "gizledi, örttü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça cnn kökünden gelen cinnī جنّى z "bir adet cin" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.
Arapça hws kökünden gelen hawas هوس z "1. delilik, cinnet, fantezi, 2. boş şeylerle gönül eğleme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥinnāˀ حنّاء z "kına, lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳnb kökünden gelen ḳinnab veya ḳunnab قنّب z "kenevir, kenevirden yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kanab sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kenevir maddesine bakınız.
Arapça lādan لادن z "cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ladnā לדנא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ladinnu, ladunu sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mnn kökünden gelen mamnūn ممنون z "ihsan ve lütuf görmüş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için minnet maddesine bakınız.
Arapça mnn kökünden gelen minnat منّة z "ihsan, lütuf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "ihsan etti, lütfetti" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ṭmAn kökünden gelen muṭmaˀinn مطمئنّ z "tatmin olan, rahat, sakin, emin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṭminān إطمنان z "sakin ve huzurlu olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tatmin maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça sarv سرو z "kozalaklı bir ağaç, cypressus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şarwīn veya şarwaynā veya şurbinnā שרוין z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şurmēnu veya şur'īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça snn kökünden gelen sinn سنّ z "1. diş, 2. yaş, ömür süresi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şēn veya şinnā שננ z "diş" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça snn kökünden gelen sunnat سنّة z "gelenek, adet, özellikle Peygamberin gelenek ve deyişleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanna سنّ z "1. dişledi, bıçak biledi, 2. yasa veya kural koydu" fiilinin ismi merresidir. Bu sözcük Arapça sinn سنّ z "diş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için sin maddesine bakınız.
Arapça şkr kökünden gelen şukrān شكران z "teşekkür etme, minnet duyma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şükür maddesine bakınız.
Arapça şkr kökünden gelen şukr شكر z "teşekkür etme, minnet duyma, övme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakara شكر z "minnet duydu, şükretti" fiilinin masdarıdır.
İtalyanca azalea "kumlu toprakta yetişen bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen azalea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca azaléos αζαλέος z "susamış, susuzluktan yanan" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *asd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *as- "yanmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca káktos κάκτος z "devedikeni" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca manie "delilik, cinnet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen manía μανίa z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-yo- "düşünce" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.
Fransızca orchidé "salepgillerden güzel çiçekli bir bitki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince orchidaea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus (1707-1778) İsv. botanist.) Bu sözcük Eski Yunanca órχis, orχid- όρχις, ορχιδ- z "husye" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca pínes πίνες z "bir tür büyük midye" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen pína πίνα z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pínna πίννα z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca bikini "iki parçalı kadın mayosu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1946 Louis Reard, Fr. moda tasarımcısı.) Fransızca sözcük Bikini "Pasifik'te bir ada grubu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Mikronez pikinni "yerel dilde 'hindistancevizi düzlüğü'" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce innovation "yenilik, icat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince innovare "yenilemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen novare fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Latince novus "yeni" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *newo- kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için neo+ maddesine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen reindeer sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) hreinn "geyik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hraina- "'boynuzlu', geyik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krei-na- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korna maddesine bakınız.
İngilizce spin "1. iplik eğirme, 2. ekseni etrafında hızla dönme, fırıldak çevirme, bilardoda topa falso verme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spinnan "iplik eğirmek" sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.