İndirme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İndirme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça χlˁ kökünden gelen χalˁ خلع z "1. giysisini çıkarma, soyma, 2. birini makamdan alma, hükümdarı tahttan indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa خلع z "giysisini çıkardı, soydu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁyş kökünden gelen iˁāşat إعاشة z "yaşatma, geçindirme, yiyecek ve içecek maddeleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayş veya maˁīşat عيش/معيشة z "yaşama, geçinme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için maişet maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen inzāl إنزال z "1. indirme, 2. sperm akıtma, ejakülasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzūl نزول z "inme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça ṣrˁ kökünden gelen miṣrāˁ مصراع z "1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarˁ veya maṣraˁ صرع/مصرع z "yere indirme, düşürme" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için sara maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen murakkab مركّب z "1. terkip edilmiş, 2. bileşik, bileşim, kompozit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarkīb تركيب z "bindirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça ṭbḳ kökünden gelen taṭbīḳ تطبيق z "üstüste bindirme, uyarlama, uygulama, örtüştürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibḳ طبق z "tam olarak uyan şey" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tabak1 maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen tamlīk تمليك z "1. mülk sahibi olma, 2. mülk edindirme, malik kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milk veya mulk ملك/مُلك z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen tanazzul تنزّل z "kendini indirme, alçalma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzūl نزول z "inme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen tarkīb تركيب z "bindirme, üstüste bindirme, kompozisyon" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen tawāḍuˁ تواضع z "alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍˁ وضع z "koyma, aşağı indirme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça waḳˁat وقعة z "olay" ve Farsça nuvīs نويس z "yazan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça nivistan, nuvīs نوستن, نويس z "yazmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde ni-pişta- "a.a., 'yazıya indirmek', to write down" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde pais-, pişta veya piχşta "resmetmek, çizmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peig-1 biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pigment maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen waḍˁ وضع z "koyma, aşağı indirme, belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وضع z "koydu, belirledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kod- "aşağı indirmek" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koy- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan koy- veya *kuy- "dökmek, indirmek" fiilinden +tU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koy maddesine bakınız.
İngilizce catharsis "günah veya suçtan arınma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kátharsis κάθαρσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kathaírō καθαίρω z "indirmek, aşağı almak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰaíreō ἃίρεω z "almak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca pepsine "sindirimde rol alan enzim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen pepsin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Theodor Schwann, Alm. doğa bilimci .) Bu sözcük Eski Yunanca pépsis πέψις z "pişirme, sindirme" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca péptō πέπτω z "yemek pişirmek, sindirmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.
Yeni Yunanca rofitón ροφητόν z "yutulabilen, içilebilen" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rophētos ροφητος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rophéō ροφέω z "yutmak, tek nefeste içine indirmek, hüplemek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca minimiser "küçültmek, asgariye indirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen to minimize fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Bu sözcük İngilizce minimum "en küçük, asgari" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klas maddesine bakınız.
Türkçe aşak "dağ dibi, alt" sözcüğünden +gArU sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe aşa- "indirmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aş- maddesine bakınız.
Türkçe çökert- "indirmek" fiilinden +mA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çök- maddesine bakınız.
Venedikçe maina! "indir! (yelken indirme komutu)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe mainàr "yelken indirmek" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.