İnır - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İnır Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe siŋir sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça ˁṣb kökünden gelen ˁaṣab عصب z "sinir veya kas lifi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣaba عصب z "burdu, sıktı, kastı, sarmaşık gibi içiçe geçti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça aˁūḏū bi-llāhi أعوذو بالله z "Allaha sığınırım" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁwḏ kökünden gelen ˁawḏ veya maˁāḏ عوذ/معاذ z "sığınma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için allah maddesine bakınız.
Arapça fḥş kökünden gelen fāḥiş فاحش z "kabul edilmiş sınırları aşan, azgın, utanmaz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fuhuş maddesine bakınız.
Arapça fḥş kökünden gelen fuḥş فحش z "ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فحش z "aşırı ve utanç verici idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥdd kökünden gelen ḥadd حدّ z "1. (bıçak) bileme, keskinleştirme, bıçağın keskin ağzı, 2. sınırlama, sınır koyma, sınır, limit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fī ḥaddi'l-ḏāt فى حدّ الذات z "kendi doğasının sınırları içinde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḥadd حدّ z "sınır" ve Arapça ḏāt ذات z "öz, doğa, kişilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için had, zat maddelerine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣr حصر z "etrafını çitle çevirme, sınırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "etrafını çevirdi, bloke etti, sınırladı, içerdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥwz/ḥyz kökünden gelen ḥawzat حوزة z "1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāza حاز z "elde etti, tuttu, sahip oldu" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ḥudūd حدود z "sınırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥdd kökünden gelen ḥadd حدّ z "sınır" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.
Arapça frṭ kökünden gelen ifrāṭ إفراط z "makul olan sınırı aşma, azma, abartma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "öncü idi, ileri gitti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça ḥṣr kökünden gelen inḥiṣār إنحصار z "hasrolunma, münhasır olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣr حصر z "sınırlandırma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça ḥdd kökünden gelen maḥdūd محدود z "sınırlanmış, sınırlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.
Arapça nḳl kökünden gelen manḳal منقل z "taşıma, taşınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakil maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen munḥaṣir منحصر z "inhisar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥiṣār إنحصار z "sınırlandırılmış veya kısıtlanmış olma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça uḳyānūs اوقيانوس z "dünyanın çevresini saran sınırsız deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça sfr kökünden gelen safar سفر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #spr ס‎פ‎ר‎ z "1. yarma, kesme, 2. sınır, sınır hattı, 3. yazı yazma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça saparru "at arabası veya el arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça sarḥadd سرحدّ z "sınır başı, sınır boyu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Arapça ḥadd حدّ z "sınır" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, had maddelerine bakınız.
Arapça ˁṣb kökünden gelen taˁaṣṣub تعصّب z "gergin ve sinirli davranma, aşiret veya parti veya din asabiyeti gösterme, fanatizm, partizanlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.
Arapça ḥdd kökünden gelen taḥdīd تحديد z "1. bıçak bileme, 2. sınırlama, sınır koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadd حدّ z "sınır" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.
Arapça ḳyd kökünden gelen taḳyīd تقييد z "bağlama, sınırlama, şarta bağlama" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kayıt maddesine bakınız.
Arapça ṭġy kökünden gelen ṭuġyān طغيان z "azma, sınırları aşma, sapkınlık, dinden çıkma, zulüm ve zorbalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaġā طغا z "azdı, taştı" fiilinin masdarıdır.
Farsça parçīn پرچين z "1. çit, bahçe etrafına çekilen sınır, 2. çiviyi çaktıktan sonra başını kıvırarak sağlamlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi-çayeiti- "etrafını çevirmek, döndürmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde çayeiti- "yapmak, katmak, üstüste koymak, örmek" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Avestaca fiil Farsça çīdan, çīn- چيدن, چين z "toplamak, dizmek, düzene koymak" fiili ile eş kökenlidir. ) Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷei-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için poem maddesine bakınız.
Almanca mark "Alman para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca mark "1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti, im, sınır" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *merg- "işaret, sınır" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için marj maddesine bakınız.
Fransızca parc sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce park "sınırları belirlenmiş çim alan, park" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski İngilizce parrock "çayırlık, park" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
Fransızca aphorisme "vecize, güzel ve özlü söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aphorismós αφορισμός z "tanımlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aphorízō αφορίζω z "1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak" fiilinden +ism sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰóros ὅρος z "sınır, hudut" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.