İltiha - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İltiha Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça lḥḳ kökünden gelen iltiḥāḳ إلتحاق z "katılma, eklenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen laḥḳ veya laḥāḳ لحق/لحاق z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lahika maddesine bakınız.
Arapça lhb kökünden gelen iltihāb إلتهاب z "yanma, tutuşma, tıpta enfeksiyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahab لهب z "alev, ateş" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça balġam بلغم z "irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégō, phlog- φλέγω, φλογ- z "yanmak, iltihaplanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flegmatik maddesine bakınız.
Arapça lhb kökünden gelen iltihāb إلتهاب z "yanma, tutuşma, tıpta enfeksiyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahab لهب z "alev, ateş" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça ḏw kökünden gelen ḏāt ذات z "1. sahip olan şey, özne, şahıs, 2. özlenme, bazı iltihaplara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏū "sahip, malik" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḏātu'l-canb ذات الجنب z "kaburga iltihabı, zatürree" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "özlenme, özleşme, iltihap" ve Arapça canb جنب z "yan, gövdenin yan tarafı, kaburgalar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zat, canip maddelerine bakınız.
Arapça ḏātu-r-riˀat ذات الرئة z "akciğer iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt2 ذات z "özlenme, iltihap" ve Arapça riˀat رئة z "akciğer" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zat maddesine bakınız.
Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "'balgamlı', coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Fransızca oedème "acılı iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oîdema οῖδεμα z "şişme, şişik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şişmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oid- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pyorrhée "akıntılı iltihap, özellikle diş etlerinde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyorhaía πυοραία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca púon πύον z "cerahat, irin" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pus2 maddesine bakınız.
Fransızca pneumonie "akciğer iltihabı, zatürree" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pneúmōn πνεύμων z "akciğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pnéō πνέω z "nefes almak, solumak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pneu- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca rheumatisme "1. her tür akıntılı hastalık [esk.], 2. eklem iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rheûma ῥεῦμα z "akıntı, iltihap, her türlü vücut salgısı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ritm maddesine bakınız.
Farsça sarsām سرسام z "akıl hastalığı, delirium, beyin iltihabı veya beyin tümörü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça sām سام z "ateş, ateşli hastalık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Fransızca appendicite "kör bağırsak iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca appendice "1. eklenti, zeyl, 2. kör bağırsak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince appendix "sarkan şey, kuyruk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince appendere "ucundan sarkıtmak, ekli olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince pendēre "sarkıtmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pandantif maddesine bakınız.
Fransızca désinfecter "bulaşık veya iltihap gidermek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca infecter "bulaşmak, iltihaplanmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enfeksiyon maddesine bakınız.
Fransızca infection "iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince infectio "(hastalık veya pislik) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inficere, infect- "bir şeye veya pisliğe batırmak, bulamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca inflammation "yanma, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inflammare "tanmak, iltihaplanmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Fransızca otite "kulak iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için oto+2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.