İhtı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İhtı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça hdy kökünden gelen ihtidāˀ إهتداء z "doğru yola gelme, İslamı kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hidāyat هداية z "doğru yolda olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "istifçilik yapma, piyasada tekelleşme, haksız kazanç sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikr حكر z "hava parası, bir mülkü terketmek için talep edilen ücret" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χkr חכר z "kira, rant" kökünden alıntıdır.
Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için helecan maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χll kökünden gelen iχtilāl إختلال z "karışıklık, fesat, bozgun" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için halel maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma, miksaj" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalṭ "karıştırma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "tahammül etme, tolere etme, taşıma, olasılık olarak tanıma, mümkün görme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen ihtimām إهتمام z "önemseme, ilgi ve kaygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ehemmiyet maddesine bakınız.
Arapça χrˁ kökünden gelen iχtirāˁ إختراع z "icat etme, yaratma" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥrm kökünden gelen iḥtirām إحترام z "hürmet gösterme, yasağa uyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥurmat حرمة z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.
Arapça ḥrṣ kökünden gelen iḥtirāṣ إحتراص z "hırslı olma, şiddetle isteme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥirṣ حرص z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hırs maddesine bakınız.
Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, çekinme, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarz حرز z "saklama, koruma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥsb kökünden gelen iḥtisāb إحتساب z "hesaba çekme, hesap kontrolü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.
Arapça χṣṣ kökünden gelen iχtiṣāṣ إختصاص z "ayrılmış olma, özel olma, uzmanlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen χuṣūṣ خصوص z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.
Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḥtişām *إحتشام z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.