İTLA - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İTLA Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭlḳ kökünden gelen iṭlāḳ إطلاق z "1. salıverme, bırakma, boşama, azat etme, kapsamını genişletme, genelleme, 2. ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça tlf kökünden gelen itlāf إتلاف z "telef etme, yok etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen talaf تلف z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için telef maddesine bakınız.
Arapça aḳrān أقران z "eşler, bir yarışta eşleşenler, yaşıtlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrn kökünden gelen ḳirn قرن z "eş, çift" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için karine1 maddesine bakınız.
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥacr حجر z "kısıtlama, tutuklama, kapatma, yasal kısıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kısıtladı, yasakladı, köstek vurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χgr חגר z "tuttu, bağladı, ayağına köstek vurdu" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama - özellikle sarık veya baş örtüsü, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥucrat حجرة z "oda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kapattı, kısıtladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hacir maddesine bakınız.
Arapça s̠bt kökünden gelen is̠bāt إثبات z "sabitleştirme, kesinleştirme, saptama, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠abita "sabit durdu, kesinleşti, kesinlik kazandı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.
Arapça tlf kökünden gelen itlāf إتلاف z "telef etme, yok etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen talaf تلف z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için telef maddesine bakınız.
Arapça ġyr kökünden gelen muġāyir مغاير z "karşıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muġāyarat مغايرة z "başka olma, karşıt olma, zıtlaşma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için gayri maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen munḥaṣir منحصر z "inhisar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥiṣār إنحصار z "sınırlandırılmış veya kısıtlanmış olma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça s̠bt kökünden gelen mus̠bat مثبت z "kanıtlanmış, konfirme edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça as̠bata أثبت z "sabit kıldı, kesinledi, kanıtladı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.
Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نصّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen taˁarruḍ تعرّض z "direnme, engel, çelişme, zıtlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ḍrr kökünden gelen ḍarūrat ضرورة z "zorunluk, sıkıntı, kısıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zarar maddesine bakınız.
Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphē επιγραφη z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
Fransızca prosopographie veya İngilizce prosopography "biyografi ilmi, özellikle tarihi şahsiyetlerin hayatını ve aile bağlantılarını arşiv kayıtlarına dayanarak ortaya çıkarma işi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prósōpon πρόσωπον z "yüz, suret (ön-görünüm)" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca prós πρός z "ön, ileri" ve Eski Yunanca ōps ώψ z "görme, göz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pro+2, optik, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrēma θεωρήμα z "gözetlenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince acta "'edilmiş şeyler', kayıtlar, zabıt" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Daha fazla bilgi için aktör maddesine bakınız.
Fransızca argument "tez, ifade, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince argumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arguere "açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca paléographie "eski yazıtlar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için paleo+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca réduction "azaltma, kısıtlama, daraltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reducere, reduct- "geri çekmek, geri götürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.
Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kör2 maddesine bakınız.
Fransızca réplique "yanıt, tiyatroda aktörün sözleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca répliquer "yanıtlamak, cevap vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen replicare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
İngilizce exhaust "1. boşalma, boşaltma, 2. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince exhaurire, exhaust- "suyunu akıtıp boşaltmak, tüketmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince haurire, haust- "suyunu boşaltmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aus-3 "boşaltmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce electronic "1. elektrona ilişkin (1902), 2. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. 1930)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce electron sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektron maddesine bakınız.
Türkçe çıtla- fiilinden +mIk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil çıt ses yansımalı sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çıt maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.