İSPA - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İSPA Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça s̠bt kökünden gelen is̠bāt إثبات z "sabitleştirme, kesinleştirme, saptama, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠abita "sabit durdu, kesinleşti, kesinlik kazandı" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.
Yeni Yunanca spasmós σπασμός z "kasılma, spazm" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen spasmós sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için spazm maddesine bakınız.
Yeni Yunanca spároi σπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca spáros σπάρος z "karagöze benzer bir balık, sparus annularis" sözcüğünün çoğuludur.
Farsça ispanāχ veya ispānac إسپناخ/إسپانج z "bir sebze, spinacia oleracea" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen spanāk sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca dispensaire "(ilaç) dağıtma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dispensarium "dağıtım yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dispensare "parça parça ödemek, ölçekle vermek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince pensare "(tekrarlayarak) tartmak, ödemek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince péndere, pens- "terazi ile tartmak, ödemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca espagnolette "bir tür pencere kilit mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük espagnol "İspanyalı" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Espagne "İspanya" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Hispania özel adından evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hispanik maddesine bakınız.
İtalyanca pane di Spagna "İspanyol ekmeği" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca pane "ekmek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen panis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pās-t-ni "besin, yiyecek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pā- "beslemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pane maddesine bakınız.
İngilizce Hispanic "İspanyol veya Latin Amerika asıllı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince Hispania "İspanya" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce spatula "kürekçik, kerkin kenarlı boya veya macun karma paleti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince spathula "kürekçik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince spatha "kürek" sözcüğünden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için apolet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.