İştır - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İştır Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça rwḥ kökünden gelen istirāḥat إستراحة z "soluk alma, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa راح z "soluk aldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahat maddesine bakınız.
Arapça rdd kökünden gelen istirdād إسترداد z "geri isteme, geri alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ret maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen istirḥām إسترحام z "merhamet dileme, rica etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça şry kökünden gelen iştirāˀ إشتراء z "satın alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şirāˀ شراء z "satın alma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şira maddesine bakınız.
Arapça şrḳ kökünden gelen iştirāḳ إشتراق z "ortak olma, ortak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şariḳa شرق z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.
Yeni Yunanca strídia στρείδια z "bir deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen strídi στρείδι z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen óstreion όστρειον z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ost- "kemik veya kemiğe benzer kabuk" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için osteo+ maddesine bakınız.
Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عمود z "sütun, dikilitaş, direk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عمد z "dikti, destekledi, pekiştirdi, amaçladı, bir işi bilerek yaptı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça bḥs̠ kökünden gelen baḥs̠ بحث z "1. soruşturma, araştırma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça byn kökünden gelen bayna بين z "iki şeyin arası (edat)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça bāna بان z "açtı, ayırdı, ayrıştırdı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için beyan maddesine bakınız.
Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen χalīṭat خليطة z "karışım, alaşım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa "karıştırdı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça χlṭ kökünden gelen χalṭ خلط z "karışım, karıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خلط z "karıştırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça frz kökünden gelen ifrāz إفراز z "1. ayırma, ayrıştırma, özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma, 2. salgılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen faraza فرز z fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma, miksaj" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalṭ "karıştırma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halt maddesine bakınız.
Arapça lbs kökünden gelen iltibās إلتباس z "anlamı belirsiz veya karışık olma, bulanıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltabasa "karmakarış oldu, belirsizleşti, bulandı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça labasa "karıştırdı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII)idir. Daha fazla bilgi için libas maddesine bakınız.
Arapça mzc kökünden gelen imtizāc إمتزاج z "karışma, uyum sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca "karıştırdı, mezcetti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mezc maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen istiḥālat إستحالة z "(bir süreç içinde) dönüşme, evrilme, (böcek) hal değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça χdm kökünden gelen istiχdām إستخدام z "hizmet ettirme, hizmetçi olarak çalıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen istiḥkām إستحكام z "pekiştirme, tahkim etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça rwḥ kökünden gelen istirāḥat إستراحة z "soluk alma, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa راح z "soluk aldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahat maddesine bakınız.
Arapça rdd kökünden gelen istirdād إسترداد z "geri isteme, geri alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ret maddesine bakınız.
Arapça rḥm kökünden gelen istirḥām إسترحام z "merhamet dileme, rica etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rahmet1 maddesine bakınız.
Arapça şry kökünden gelen iştirāˀ إشتراء z "satın alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şirāˀ شراء z "satın alma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şira maddesine bakınız.
Arapça şrḳ kökünden gelen iştirāḳ إشتراق z "ortak olma, ortak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şariḳa شرق z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.
Arapça zḥm kökünden gelen izdiḥām إزدحام z "sıkma, sıkışma, kalabalık etme, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, kalabalık etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zahmet maddesine bakınız.
Orta Yunanca kalafátizō καλαφάτιζω z "gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça ḳlfṭ/clft kökünden gelen aynı anlama gelen ḳalafaṭ veya calfaṭa قلفط/جلفط z fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāptā veya ḳəlaptā קלפתא/קלפתא z "kabuk, zarf, tahılın kepeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāpā קלפא z "soymuk, meyve kabuğu, balık pulu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kılıf maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen ḳalb2 قلب z "değişme, dönme, tersine çevirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قلب z "değiştirdi, tersine çevirdi, döndürdü, evirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça lbs kökünden gelen libās لباس z "giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labasa لبس z "1. karıştırdı, birbirine kattı, 2. giyindi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥşş kökünden gelen miḥaşş veya miḥaşşat محشّ z "1. kuru ot biçme aleti, 2. közgü, ateş karıştırma aleti" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aynı anlama gelen marcān مرجان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice margunā veya margānītā מרגנא/מרגניתא z "inci, inci istiridyesi" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mzc kökünden gelen mazc مزج z "karıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mazaca مزج z "karıştırdı" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.