Hya - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hya Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça hyy kökünden gelen ihyāˀ إهياء z "can verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayāat حياة z "canlı olma, yaşama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen māh- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mē-2 biçiminden evrilmiştir.
Farsça kadχudā كدخدا z "ev ve çiftlik yöneticisi, kethüda" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kethüda maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen hayˀat هيءة z "1. biçim, görünüş, suret, kompozisyon, 2. parçalardan oluşmuş bütün, kurul, organizma, organizasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀa هاء z "derli toplu ve biçimli idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça hyy kökünden gelen ihyāˀ إهياء z "can verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayāat حياة z "canlı olma, yaşama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen muhayyā مهيّا z "hazır, hazır edilmiş" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça tahyīˀat تهيئة z "hazırlama, düzenleme, organize etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için heyet maddesine bakınız.
Arapça sunbul veya sunbulat سنبل/سنبلة z "bir çiçek adı, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbaltā שבלתא z "başak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şbl שבל z "sarkma, dizilme" kökünden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vahya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhad-yo- sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça miyān ميان z "bel, orta, ortalık yer, ara, aralık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen midyān veya miyān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen maiδyā-na sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen mádhya मध्य z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *medhyo- "orta" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mezo+ maddesine bakınız.
Farsça rāhvār راهوار z "yollu, hızlı giden at" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rās veya rah sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raithya- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rathyā रथ्या z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça vār وار z "sahip, -li" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için reva, +aver maddelerine bakınız.
Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yönetim, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ekoloji, +nomi maddelerine bakınız.
Yeni Latince meniscus "1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mēniskos μήνισκος z "aycık, hilal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēn μήν z "ay" sözcüğünün küçültme halisidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mēn(s)- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mē-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mahya maddesine bakınız.
Fransızca cirrhose "karaciğer çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cirrhosis sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: René-Théophile-Hyacinthe Laennec, Fr. hekim (1781-1826).) Bu sözcük Eski Yunanca kirrhós κιρρός z "kirli sarı, bej" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca sthétoscope "göğüs dinleme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1819 R. Th. Hyancinthe Laënnec, Fr. hekim.) Fransızca sözcük Eski Yunanca sthétos σθέτος z "göğüs" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "gözeten, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "ışık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mahya, tav2 maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen babette sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Babette "bir kadın adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük aynı anlama gelen Elisabéth sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük İbranice Elişevaˁ אֱלִישֶֽׁבַע z "'Allah söz verdi' veya 'Allah memnun', Tevratta Harun'un eşi, İncil'de Hz. Yahya'nın annesi" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için metr, otel maddelerine bakınız.
İngilizce menstrual "adet görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince menstruus "adet görme, ay hali" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mēn- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mahya maddesine bakınız.
İngilizce zen "Budist eğitimde bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde zēn "meditasyon, içe bakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen dhyāna ध्यान z sözcüğünden evrilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe dhyāti "bakmak, düşünmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheiə- "görmek, bakmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dide maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.