Hon - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hon Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça dāne دانه z "tohum, tane, özellikle tahıl tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dānā- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhōnā- "tahıl" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca ánison άνισον z "anason bitkisi, pimpinella anisum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ánēthon veya ánnēthon άνηθον/άννηθον z "dereotu? rezene?" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
İngilizce diphthong "çiftsesli, iki sesliden oluşan bileşik ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca díphthongos δίϕθογγος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca di- "iki" ve Eski Yunanca phthóngos ϕθόγγος z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phthéngomai φθέγγομαι z "ses etmek, çağırmak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için di+1 maddesine bakınız.
Fransızca dinosaurien veya İngilizce dinosaur "tarihöncesinde yaşamış büyük sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Sir Richard Owen, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca deinós δεινός z "korkunç, müthiş" ve Eski Yunanca saûros σαῦρος z "kertenkele" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca dodécaphonie veya İngilizce dodecaphony "müzikte oniki sesli sistem" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Arnold Schönberg, Avust. besteci.) Bu sözcük Eski Yunanca dódeka "oniki" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için , deka+, fono+ maddelerine bakınız.
Yeni Latince phylloxera "bir bitki hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 Jules-Émile Planchon, Fr. biyolog.) Latince sözcük Eski Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak" ve Eski Yunanca ksērós ξηρός z "kuru" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filiz, serander maddelerine bakınız.
Fransızca phonétique "sese ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phōnētikós φωνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phōnētós ϕωνητός z "ses etme, söyleme" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +phone veya phono+ "ses, konuşma" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phōnē φωνή z "ses, özellikle insan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί z "söylemek, konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir.
Gramophon "ses kayıt cihazı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Emil Berliner, Amer. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "yazı, kayıt" ve Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gram, fono+ maddelerine bakınız.
Fransızca hypochondrie "hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον z "göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χóndros χόνδρος z "kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu" sözcüğünün nötr halidir.
Fransızca cacophonie "ses uyumsuzluğu, gürültü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kakophonía κακοφονία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kakós κακός z "kötü" ve Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca colophone "terebentinden elde edilen bir tür reçine" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colophonia resina "Kolofon kentine özgü reçine" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kolophōn "Ionya'da bir kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu özel ad sözcük Eski Yunanca kolophōn "zirve, doruk" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kolofon2 maddesine bakınız.
İngilizce colophon "kitabın yazım veya basım bilgilerinin bulunduğu son sayfa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen colophon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kolophōn κολοϕών z "1. dağ zirvesi, doruk, taç, 2. kitabın sonunda müstensih adının verildiği 'taç sayfası'" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *koln-bho- biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-4 "yükselmek, çıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekselans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce xylophone "tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866) Fransızca sözcük Eski Yunanca ksýlon ξύλον z "tahta" ve Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca lápato λάπατο z "yaprakları salata olarak kullanılan bir sebze, rumex patientia" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lápathon λάπαθον z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca marathon "42,195 km parkur üzerinde koşulan uzun mesafe koşusu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1896 Michel Bréal ve Pierre de Coubertin, Fr. Olimpiyat yöneticileri.) Fransızca sözcük Marathón "Atina yakınında bir ova" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca márathon μάραθον z "rezene bitkisi" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca autochtone "yerli (halk), aborijin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autóχthōn αυτόχθων z "'toprağın yerlisi', Atina'nın en eski yerli aileleri için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, aynı" ve Eski Yunanca χthōn χθών z "toprak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghdhom- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhghem- "toprak" kökü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Daha fazla bilgi için oto+1, humus1 maddelerine bakınız.
Fransızca ozone "oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen ozon sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca ozón οζόν z "pis kokan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ózō όζω z "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için osmiyum maddesine bakınız.
Fransızca saxophone "bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 Adolphe Sax, Bel. müzisyen (1814-1894).) Fransızca sözcük Sax ve Eski Yunanca phonē φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca symphonie "klasik müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen sinfonia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca symphonía συμφονία z "sesdeşlik, ses uyumu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca siphon sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca síphon σίφον z "su borusu" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce stereo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stereophonic "sesin üç boyutlu gibi algılanmasını sağlayan düzenek" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stereós στερεός z "katı, ele gelir, hacimli" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ster-1 "katı" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca sfungári σφουγγάρι z "sünger" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sphóngē veya sphóngos σφόγγη/σφόγγος z sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca téléphone "sesi uzağa iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 François Sudré, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phōnē φωνη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, fono+ maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.