Hom - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hom Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce home "ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hām "ev, yurt, köy, yerleşme yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *haim-az biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *koi-mo- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca tráχōma τράχωμα z "saçkı, düğünde saçılan para veya pirinç, yeni evlilere verilen hediyeler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca traχōnō τραχωνω z "(düğünde) para saçmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca traχí τραχί z "gümüş para" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen draχmē δραχμη z sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dirhem maddesine bakınız.
Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1892 Krafft-Ebing, "Psychopathia Sexualis"in İng. çevirisinde.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için homo+, seks maddelerine bakınız.
Fransızca homogène "aynı cinsten olan, mütecanis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomogenēs ὁμογενης z "aynı ırk veya soydan olan, akraba" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için homo+, +jen2 maddelerine bakınız.
Fransızca homologue "eş anlamlı sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomólogos ὁμόλογος z "aynı şeyi söyleyen, eş anlamlı sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için homo+, +log maddelerine bakınız.
Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1892 Krafft-Ebing, "Psychopathia Sexualis"in İng. çevirisinde.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için homo+, seks maddelerine bakınız.
Fransızca trachome "bir göz hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca traχôma τραχῶμα z "sertleşme, kabuklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýnō τραχύς z "sertleşmek, kabuk bağlamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce hominid "insan benzeri yaratık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Yeni Latince hominidae "zoolojide insanın mensup olduğu familya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince homo, homin- "insan" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hümanist maddesine bakınız.
Latince homunculus "adamcık, simya literatüründe laboratuvarda yaratılan minyatür canlı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince homo "adam, insan" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için hümanist maddesine bakınız.
Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için hım maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.