Hid - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hid Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Hıdır İlyas "Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve Arapça ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hızır maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen hidāyat هداية z "yol gösterme, kılavuz olma, tanrı yoluna yönelme veya yöneltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥdd kökünden gelen ḥiddat حدّة z "keskin ve öfkeli olma, keskinlik, öfke" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için had maddesine bakınız.
Arapça χidamāt خدمات z "hizmetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χidmat خدمة z "hizmet" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.
Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadm هدم z "yıkma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Yeni Latince hydra "polip" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýdra ὕδρα z "mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen hydro+ "1. su, 2. kimyada hidrojen" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýdōr, ʰydr- ὕδωρ, ὑδρ- z "su" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ud-ōr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wed-1 "sulu, ıslak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca hydrophile "su emen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, filo+ maddelerine bakınız.
Fransızca hydrophobie "'su korkusu', kuduz hastalığının bilimsel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hydrophobia sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóbos φόβος z "korku" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, fobi maddelerine bakınız.
Fransızca hydrophore "1. su kaynağı, 2. bir tür pompa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, anafor maddelerine bakınız.
Fransızca hydrographie "su haritacılığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὑδωρ z "su" ve Eski Yunanca graphía γραφία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen hydrogène sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca genēs γενής z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca hydraulique "su basıncı ile çalışan mekanizma, fizikte sıvılar mekaniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydraulikón órganon ὑδραυλικόν όργανον z "su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca aulós αυλός z "boru" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
İngilizce hydronym "coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰydōr "su" ve Eski Yunanca ónyma- όνυμα- z "ad" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, anonim maddelerine bakınız.
Farsça χidīw خديو z "hükümdar, padişah, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Harezmce χwadēw "hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 104
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.