Here - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Here Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāharat مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Yeni Yunanca χáraki χάρακι z "fidanlara destek için dikilen kazık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χáraks χάραξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "bilemek, çentmek, kazmak, kazımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için karakter maddesine bakınız.
Fransızca hérétique veya İngilizce heretic "zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen haereticus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰairetikós ἁιρετικός z "seçmeci, mezhepçi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaireō "almak, seçmek" fiilinden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça rfḍ kökünden gelen rāfiḍī رافضى z "dinden çıkan, doğru dinî öğretiyi terkeden, heretik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāfiḍ رافض z "terkeden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça rafḍ رفض z "terketme, bırakıp gitme" sözcüğünün failidir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darz درز z "dikiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde darəz- "dikmek, pekitmek, sağlam kılmak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheregh- "dikiş dikmek, ağaç dikmek, pekiştirmek, tutturmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca portrait "suret, resim, özellikle insan yüzü resmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca protraire "çizmek, resim yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen protragere fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragere "çizgi çekmek, çizmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
İngilizce trailer "1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trail "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen traillier fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *tragulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince tragulum "(çeke çeke taşınan) yük" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen atmosphère sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1638 John Wilkins, İng. bilimci.) Fransızca sözcük Eski Yunanca atmós ατμός z "buhar, nefes " (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *awet-mo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wet-1 "üflemek, esmek" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sfer maddesine bakınız.
Fransızca hémisphere "yarım küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēmi ἥμι z "yarım" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaíra σφαίρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için semi+, sfer maddelerine bakınız.
Fransızca hérétique veya İngilizce heretic "zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen haereticus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰairetikós ἁιρετικός z "seçmeci, mezhepçi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaireō "almak, seçmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca panthère "bir yırtıcı hayvan, pars" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca panthēr πανθηρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde bir sözcükten alıntıdır. Bu bir sözcük Sanskritçe punḍarīka पुण्डरीक z "kaplan veya kedigillerden bir tür vahşi hayvan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca périphérie veya İngilizce periphery "çevre, etraf, dış kenar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca periphéreia περιφέρεια z "çevresini-dolanan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak" fiilinden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca sphêre "küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "top, küre" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca stratosphère "atmosferin bir tabakası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Léon Ph. Teisserenc de Bort, Fr. meteorolojist (1855-1913).) Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, yaygı, örtü, kaplama" (NOT: Bu sözcük Latince sternere, strat- "yaymak, sermek, örtmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "açmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sfer maddesine bakınız.
Fransızca abstrait "soyut, özet, hülasa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen abstractus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abstrahere, abstract- "bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca attraction "1. cazibe, çekim, 2. ilgi çekici sahne gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen attractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince attrahere, attract- "çekmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca extrait "damıtılmiş bitki özü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca extraire "özünü çıkarmak, sıkarak suyunu almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince extrahere, extract- "sökmek, çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca convexe, convect- "kubbeli, kemerli, dışbükey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen convexus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince convectere, convex- "yığmak, tümsek yapmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vectare "taşımak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vehere, vect- "sürmek, taşımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vektör maddesine bakınız.
Fransızca convecteur "konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca convection "ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması" sözcüğünden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince convehere, convect- "yanısıra sürmek, birlikte götürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vektör maddesine bakınız.
Fransızca lithosphère "yerkabuğu, taş küre" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1907 Fr.) Daha fazla bilgi için lito+, sfer maddelerine bakınız.
Fransızca mon chère "azizim, sevgilim" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca cher "değerli, sevilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için monsenyör, şeri3 maddelerine bakınız.
Fransızca tirade "nutuk çekme, tiyatroda uzun monolog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen trahere, tract- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca trait d'union "yazıda bileşik kelimeleri gösteren kısa yatay çizgi, -" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince tractum "çekilen şey, çizgi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca traction "çekme, germe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tractio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, germek, sürüklemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca tracteur "1. çeken, sürükleyen, 2. tarımda pulluk çeken araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tractor "çeken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca train "demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce train "dizi, kuyruk, çekilerek götürülen şey, katar, demiryolu katarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to train "sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen traîner fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.