Hatl - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hatl Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça frṣ kökünden gelen furṣat فرصة z "kısa rahatlama anı, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pīrṣā פירצא z "delik, gedik (özellikle duvarda)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prṣ פרצ z "delme, gedik açma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalāḳat طلاقة z "(tavır ve huyda) rahatlık, serbestlik, (dilde) akıcılık, selaset" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "'balgamlı', coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Farsça āsāyiş آسايش z "huzur, rahatlık, sükûn" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, sakin olmak" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca confort "1. teselli, 2. rahatlatma, rahatlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conforter "teselli etmek, rahatlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince confortare "güç vermek" fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince fortis "güçlü" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fors maddesine bakınız.
Fransızca message "rahatlatmak amacıyla elle sığama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince missaticum "gönderi, gönderilen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden +age sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca profile "1. taslak, kaba çizim, 2. siluet, insan yüzünün yandan ve dış hatlarıyla çizimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen profilo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca profilare "taslak çizmek" fiilinin modern yazım ıdır. İtalyanca fiil İtalyanca filo "çizgi" sözcüğünden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için filament maddesine bakınız.
Fransızca silhouette "1. gölgenin dış hatlarını izleyerek yapılan çizim, 2. bir nesnenin gölgesinin dış hatları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca à la silhouette "kısıtlı bütçeyle yapılan [esk.]" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Etienne de Silhouette "Fransız maliyeci (1709-1767)" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.