Harit - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Harit Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χarīṭat خريطة z "harita, özellikle deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χartā חרתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "1. kâğıt, 2. harita" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Arapça cūġrāfiyyā جوغرافيّا z "'tarif-i arz ilmi'" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Eski Yunanca geōgraphía γεωγραφία z "yeryüzünün tasviri, haritacılık, coğrafya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "dünya, yeryüzü" ve Eski Yunanca gráphō γράφω z "çizmek, tasvir etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +grafi maddelerine bakınız.
Arapça χarīṭat خريطة z "harita, özellikle deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χartā חרתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "1. kâğıt, 2. harita" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca atlas "haritalar kitabı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan" özel adından türetilmiştir.
Fransızca héliotrope "'güne dönen', 1. mor-leylak rengi çiçeklerini güneşe döndüren bir bitki, 2. mor-leylak rengi, 3. bu renkte bir mineral, 4. haritacılıkta kullanılan bir aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēliotrópos ἡλιοτρόπος z "güneşe dönen, bir çiçek adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēlios ἡλιος z "güneş" ve Eski Yunanca trépō τρέπω z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için helyum, tropik maddelerine bakınız.
Fransızca hydrographie "su haritacılığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὑδωρ z "su" ve Eski Yunanca graphía γραφία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca carte "a.a., pafta, harita" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen charta sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca χártēs χάρτης z "kesilmiş papirüs tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca cartographe "haritacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carte "1. kâğıt, 2. harita" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kart2, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca côte "1. kaburga, 2. haritacılıkta eş yükselti eğrisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, vücudun yan tarafı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kost- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca légende "1. destan, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita altyazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legenda "okunacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legendum "okunacak şey" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince legere, lect- "2. okumak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.
Fransızca pancarte "duvar ilanı (esk.), gösterilerde taşınan döviz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pancharta "genel deniz haritası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pan+, kart2 maddelerine bakınız.
Fransızca plan "mimari tasarı, genel anlamda tasarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca pianta "1. ayak tabanı, 2. filiz, sürgün, 3. mimari plan, harita" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince planta "1. ayak tabanı, 2. filiz, sürgün, fidan" sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca ve Yeni Latince America "bir kıta" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1507 Martin Waldseemüller, Alm. haritacı.) Bu sözcük Amerigo veya Americus Vespucci "Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Emmericus veya Emmeric "Doğu Gotlara özgü bir erkek adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *haimiric "'ev yöneten', oba beyi" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için home maddesine bakınız.
İngilizce benchmark "1. haritacılıkta iki veya daha fazla ayak ve bir yatay çizgiden oluşan yer işareti, nirengi; 2. (mec.) bir ürünün performansını varolan bir standarda oranla ölçme işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bench "banko, dar uzun oturma yeri" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bankiz biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce mark "işaret" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bank, marka maddelerine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr. Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar. - E. B. Koryürek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Karakteri ve zekâsı gelecek için insana umut ışığı veriyordu. - H. E. Adıvar anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Gelecek asırları tarihe bırakalım. Biz şimdi haritadan geçmişlere bakalım. - F. N. Çamlıbel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelecek kelimesi Kız, gelecek baharda yine geleceklerini müjdeledi. - O. C. Kaygılı anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan lamba kelimesi Bir gaz lambasının ışığında önüme serdiğim haritayı tetkik ediyordum.- Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (sayılar) sayı anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.