Hai - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hai Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça hwl kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *hāˀilat هائلة z "korkunç şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāˀil هائل z "korkunç, korku veren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça hāla "korkuttu" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için havil maddesine bakınız.
Arapça χwn kökünden gelen χāˀin خائن z "hıyanet eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hıyanet maddesine bakınız.
Arapça ḥwz kökünden gelen ḥāˀiz حائز z "sahip olan, elde tutan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için havza maddesine bakınız.
Arapça nhw kökünden gelen nihāˀ نهاء z "son, uç, bir şeyin sonu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nihāyat نهاية z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Fransızca bagage "yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bagaje sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būḳca fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Arapça fiil Türkçe boğça veya boχçe "bohça" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bohça maddesine bakınız.
Türkçe bekāret بكارة z "1. gençlik, tazelik, 2. evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bikir maddesine bakınız.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *cihazgir "tören gereçlerini taşıyan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler" ve Farsça gīr گير z "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cihaz, +gir maddelerine bakınız.
Türkçe cülāb veya cüllab "çeşitli meyve ve çiçeklerden yapılan şekerli şerbet" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça culāb "gülsuyu, şerbet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça gulāb "gülsuyu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gül, ab maddelerine bakınız.
Arapça al-battan veya al-battatan البتًّ / البتّةً z "kesin olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça btt kökünden gelen batt بتّ z "kesin, nihai" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça batta بتّ z "kesti, bitirdi, kararlaştırdı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için el3 maddesine bakınız.
Türkçe er "asker" ve Arapça +āt ات z "dişil çokluk eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için er maddesine bakınız.
Arapça fānūs فانوس z "lamba, fener" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phanós φανός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō, phan- φαίνω, φα- z "aydınlanmak, aydınlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Arapça χwn kökünden gelen χiyānat خيانة z "hainlik etme, hainlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāna خان z "hainlik etti" fiilinin masdarıdır.
İngilizce macramé "kalın iple yapılan örgü işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen macramé sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macramé "dantel kenarlı mendil, genelde dantel, oya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Türkçe makrame veya maχrame "oyalı veya nakışlı mendil veya baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Arapça ḳrm kökünden gelen aynı anlama gelen miḳram veya ḳirām مقرم/قرام z sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳarm قرم z "oyma, kemirme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نصّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şawarma "döner kebabı (Suriye ve Lübnan'da)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Türkçe çevirme sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için çevir- maddesine bakınız.
Türkçe tefe veya defe "ciltlenmiş kitap, cilt şekline getirilmiş altın varak destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça dff kökünden gelen daffat دفّة z "1. çift kanatlı kapı veya pencerenin her bir kanadı, 2. kitabın ön ve arka kapağı" sözcüğünden alıntıdır.
Türkçe top ve Arapça yakūn يكون z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için top1, yekûn maddelerine bakınız.
Eski Batı Türkçesinde üş veya "işte (işaret zarfı)" ve (İlk kullanımı: TS, Kıp) Türkçe ol "o" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce home "ev" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hām "ev, yurt, köy, yerleşme yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *haim-az biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *koi-mo- biçiminden evrilmiştir.
Ermenice duduk' տուտուք/դուդուք z "Ermeni halk müziğinde kullanılan bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkçe düdük sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için düdük maddesine bakınız.
Ermenice t'op'ig թոփիկ z "nohut ezmesiyle yapılan bir tür yemek" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Türkçe top sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için top1 maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça çālāk چالاك z "eline ayağına çabuk, atik, çevik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Türkçe aynı anlama gelen çalık sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: Kıp) Bu sözcük Eski Türkçe çal- "vurmak, dört nala gitmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.
Türkçe év- "acele etmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe évedi sözcüğünden evrilmiştir.
Türkçe kayt- "döndürmek" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe kay- "dönmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kay- maddesine bakınız.
Türkçe köp "gür, sık, iri" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe köpük sözcüğünden evrilmiştir.
Türkçe koŋur "kestane, kestane rengi" sözcüğünden +Il2 sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Türkçe om "kemik başı, yuvarlak kemik" sözcüğünden +IrgA sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oŋurḳa sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.