Hıy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hıy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χwn kökünden gelen χiyānat خيانة z "hainlik etme, hainlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāna خان z "hainlik etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça māhiyyat ماهيّة z "nitelik, 'ne-lik'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mā huwa ما هو z "o nedir?" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüviyet maddesine bakınız.
Arapça nḥw kökünden gelen nāḥiyyat ناحيّة z "taraf, yöre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥw نحو z "yönelme, bir yöne gitme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nahiv maddesine bakınız.
Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣalāḥ صلاح z "1. uygun olma, işe yararlık, geçerlilik, yeterlik, 2. yetki" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Arapça Alh kökünden gelen ˀulūhīyat اُلوهيّة z "tanrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀalaha "taptı, tapındı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için ilah maddesine bakınız.
Arapça wḥy kökünden gelen waḥy وحي z "içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥā وحا z "ilham etti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca hiérarchie "1. ruhban sınıfı, dini mertebeler, 2. emir-komuta zinciri, rütbe düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰierárχēs ἱεράρχης z "baş rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰierós ἱερός z "kutsal, aziz" ve Eski Yunanca arχō αρχω z "baş olmak, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hiyero+, +arşi maddelerine bakınız.
Fransızca hiéro+ veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen hiero+ "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰierós ἱερός z sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca hiéroglyphe "Eski Mısır yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰieroglyphē ἱερογλυφη z "kutsal yazı, Eski Mısır yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰierós ἱερός z "kutsal" ve Eski Yunanca glyphē γλυφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hiyero+ maddesine bakınız.
Farsça χiyār خيار z "salatalık, cucumis sativus" sözcüğünden alıntıdır.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 110
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.