Hâld - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hâld Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için har2 maddesine bakınız.
Farsça bahame بهمه z "her şeye rağmen, her halde" ve Arapça ḥāl حال z "durum" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hem, hal1 maddelerine bakınız.
Farsça bar kamāl بركمال z "'kemal üzere', kusursuz halde" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça kamāl كمال z sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Farsça hamḥāl همحال z "aynı halde olan, aynı derdi çeken" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥāl حال z sözcüğünden hem+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça krh kökünden gelen makrūh مكروه z "iğrenç, İslam hukukunda haram olmadığı halde çirkinliğinden ötürü kaçınılması gereken şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerh maddesine bakınız.
Arapça bdl kökünden gelen tabaddul تبدّل z "bir halden başka hale dönme, değişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "karşılık, eşdeğer, denk" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Eski Yunanca agorá veya agýris αγορά/αγύρις z "toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ageírō αγείρω z "toplanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əger- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ger- "toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh" kökünden türetilmiştir.
Fransızca allotropie "kimyada maddenin bir halden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō, trop- τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alegori, tropik maddelerine bakınız.
İtalyanca galantuomo "centilmen, kibar beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca galante "zarif, şık" (NOT: Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen galant sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca galer "hoşça vakit geçirmek, iyi halde olmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wala "iyi, hoşnut" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İtalyanca uomo "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen homo sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için hümanist maddesine bakınız.
Fransızca consistance "kıvam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consister "varolmak, bir halde durmak, ibaret olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince consistere "bir arada durmak, bütünlüğünü korumak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere "durmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.
Fransızca ralenti "yavaşlamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ralentir "(hızlı bir halden) yavaşlamak, yavaşlatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lent "yavaş" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince lentus "esnek, yapışkan, ağır" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lent-o- "gevşek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca rayons de Roentgen "gözle görülmediği halde fotoğraf filmini etkileyen bir ışın türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1895) Fransızca deyim W. Conrad Röntgen "Alman fizikçi (1845-1923)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce virtual "1. bir şeyin aslı olmadığı halde onun özelliklerine veya gücüne sahip olan, 2. bilgisayarda yaratılan gerçeğe benzer görüntü veya ortam" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce virtue "1. erdem, 2. özellik, hassa, eylem gücü" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince virtus "1. erkeklik, 2. erdem, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vir "erkek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wī-ro- "erkek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce holding company "başka şirketlerin hisselerini tutan şirket" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to hold "tutmak" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen haldan fiilinden alıntıdır.
Kürtçe (Kurmanci) hilayi veya halayi "ayağa kalkma, oynama" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) hildan veya haldan "oynamak, zıplamak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Eylem halinde düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan rast gelmek kelimesi düşünmediği veya düşülmediği hâlde payına düşmek anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan bulgu kelimesi araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.