Gura - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gura Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca figurant "'boy gösteren', tiyatroda veya filmde kısaca rol alan aktör" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca figurer "şekil vermek, boy göstermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için figür maddesine bakınız.
Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için figür maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ziggurat "eski Babil ve Asur tapınak kulelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Akatça ziqquratu "zirve, doruk, eski Babil ve Asur tapınak kulelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça zaqaru "yüksek olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cirāb veya cūrāb جراب/جوراب z "deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gurbā veya grābā גרבא/גרבא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça gurābu "torba, kılıf, zarf" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ġrb kökünden gelen ġurabā غربا z "garipler, fakirler" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ġrb kökünden gelen ġarīb غريب z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için garip maddesine bakınız.
Arapça ġrb kökünden gelen ġuraybat غريبة z "un, şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġurayb غريب z "küçük garip şey" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı, tuhaf, egzotik" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için garip maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen wālidat والدة z "doğuran kadın, anne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada "doğurdu" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
Arapça wld kökünden gelen walūd ولود z "çok doğuran, doğurgan, üretken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada "doğurdu" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için velet maddesine bakınız.
İngilizce lady "hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hlaefdige "'ekmek yoğuran', evin kadını" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce hlāf "ekmek" ve Eski İngilizce daig, dig- "hamur yoğurmak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dheigh- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için lord, figür maddelerine bakınız.
Fransızca +gène veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +gene "doğuran, sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1789 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca genēs, genēt- γενης, γενητ- z "doğuran" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğmak, doğurmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
İngilizce pheromone "bir hayvan tarafından salındığında başka bir hayvanda spesifik bir tepki doğuran hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Peter Karlson ve Martin Lüscher, Amer. biyologlar.) İngilizce sözcük Eski Yunanca pherō φέρω z "iletmek, taşımak" ve İngilizce hormone sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
Fransızca halogène "1. kimyada klor ve benzeri elementler grubu, 2. bu gruptan gazları kullanan lamba" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰáls, halo- ἁλς, ἁλο- z "tuz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sal-d- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca genēs, genēt- γενης, γενητ- z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için salam, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen hydrogène sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca genēs γενής z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hidro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca oxygène "Lavoisier'ye göre asitlerin oluşumuna yol açan kimyasal gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca oksýs, oksyd- οξύς, οξυδ- z "sivri, keskin, ekşi, asit" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ok-su- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ak- "keskin, sivri, ekşi" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca genēs γενης z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca figure "şekil, özellikle insan gövdesinin şekli, güzel sanatlarda insan tasviri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen figura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fict- "biçimlendirmek, elle şekil vermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhigh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheigh- "hamur veya kerpiç yoğurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca figurant "'boy gösteren', tiyatroda veya filmde kısaca rol alan aktör" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca figurer "şekil vermek, boy göstermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için figür maddesine bakınız.
Fransızca générateur "1. üretici, 2. elektrik üreten motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince generator "doğuran, üreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince generare "üretmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için figür maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce ziggurat "eski Babil ve Asur tapınak kulelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Akatça ziqquratu "zirve, doruk, eski Babil ve Asur tapınak kulelerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça zaqaru "yüksek olma" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce photogenic "1. fotografi [eski], 2. iyi fotoğraf veren [1928]" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce photo+ "fotoğraf" ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+2, +jen1 maddelerine bakınız.
İngilizce cariogenic "diş çürümesine yol açan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce caries "(dişte veya kemikte) çürüme" (NOT: Bu sözcük Latince cariēs "çürüme" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +jen1 maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan çelik kelimesi Süngülerini, çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar. - R. E. Ünaydın anlamındadır. Türkçe dilinden alınan çelik kelimesi Karşı tarafa uzanan bir çelik köprü hayal ediyordu suyun üzerinde. - A. Kulin anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde pulad, taban, ahen çevherdar, güraş tutanlara bir amel ve hüneri anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan çelik kelimesi ilişdirmek anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir. Ad dilinden alınan çelik kelimesi Çekçe ocel anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (metalurji, yapı malzemeleri) çelik anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan güdü kelimesi Bir etkinlik veya işin gizli sebebi. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.