Gira - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gira Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe çıŋra- veya çıŋırda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çıngır "çınlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çın maddesine bakınız.
Farsça girān sözcüğünden alıntıdır.
Arapça clb kökünden gelen cālib جالب z "celbeden, çağıran" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için celp maddesine bakınız.
Arapça ġrr kökünden gelen ġirār veya ġirārat غرار/غرارة z "çuval, özellikle saman çuvalı " sözcüğünden alıntıdır.
Farsça aynı anlama gelen girac گرج z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gīrā גירא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gīru sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gir sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce bellboy "otellerde yardımcı eleman, komi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bell "çan, çıngırak" ve İngilizce boy "oğlan çocuğu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca embuié "uşak, serf" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca embuier "prangalamak, ayağını bağlamak" fiilinden türetilmiştir. )
Ermenice kökünden gelen jamgoç' jամկոչ z "kilisede çan çalan görevli" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice jam jամ z "saat" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zamān veya jamānak "zaman, an" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Ermenice goç' կոչ z "çağıran, bağıran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zaman maddesine bakınız.
Fransızca sirène "canavar düdüğü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1819 Cagniard de la Tour, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Seirēn σειρήν z "bağırarak gemileri kazaya sürükleyen efsane yaratığı" özel adından türetilmiştir.
Farsça girān sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klā-mā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.
İtalyanca girante "1. döndüren, çeviren, 2. senedin arkasını imzalayan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca girare "döndürmek, çevirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ciro maddesine bakınız.
Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *angiráki *αγγιράκι z "küçük yılan" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.