Gila - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gila Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça duyūn ديون z "borçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dyn2 kökünden gelen dayn دين z "borç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça dāna دان z "1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ḥḳr kökünden gelen ḥaḳārat حقارة z "hakir olma, adi ve itibarsız olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳr حقر z "aşağılama" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥākim حاكم z "yargılayan, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça hcw kökünden gelen hacw هجو z "yergi, satir, alay, aşağılayıcı şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacā هجا z "alay etti, biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu, satirize etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hece maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "1. yargılama, 2. yargı, karar, emir, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama "yargıladı, hükmetti, egemenlik kullandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukūmat حكومة z "yönetim, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z "yargıladı, egemenlik erki kullandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça frz kökünden gelen ifrāz إفراز z "1. ayırma, ayrıştırma, özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma, 2. salgılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen faraza فرز z fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça χwn kökünden gelen ihānat إهانة z "aşağılama, hakaret etme, küçük düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hawn veya hawān هون/هوان z "küçük veya önemsiz olma, alçalma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ehven maddesine bakınız.
Arapça hzA kökünden gelen istihzāˀ إستهزاء z "alay, aşağılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazˀ veya huzūˀ هزء/هزوء z "alay etme, aşağılama" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳaḍāˀ قضاء z "1. yargılama, 2. yargı, özellikle tanrısal yargı, kader, kısmet, ölüm, beklenmedik ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قضا z "yargıladı, hüküm verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġlf kökünden gelen ġilāf غلاف z "herhangi bir şeyin dış kabı veya zarfı, kılıç veya bıçak kını" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalafa غلف z "kılıfladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkamat محكمة z "yargı eylemi veya yargı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkūm محكوم z "yargılanıp hüküm giymiş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z "yargıladı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça madīnat مدينة z "1. yargı çevresi, hüküm alanı, 2. kent, kent devleti, Yun pólis karşılığı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen mdīnā veya mdīnatā מדינא/מדינתא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dyn דינ z "yargılama, hükmetme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düyun maddesine bakınız.
Arapça ḍrb kökünden gelen miḍrab مضرب z "darbe aracı, telli çalgıları çalmakta kullanılan alet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için darp maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen muḥākamat محاكمة z "akıl yürütme, yargılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça rabāb رباب z "yayla çalınan çalgıların ortak adı (ix)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça rubāb رباب z "mızrapla çalınan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rAy kökünden gelen raˀy رأي z "1. görüş, görme yetisi, 2. kanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رءا z "gördü, algıladı, bir görüşü benimsedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁcz kökünden gelen taˁcīz تعجيز z "aşağılama, güçsüz kılma, rencide etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "aciz idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "yargıçlık veya egemenlik yetkisine sahip olma, egemenlik taslama, keyfi yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama, egemen olma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen taḥkīm تحكيم z "1. hakem tayin etme, egemen sayma, 2. güçlendirme, pekiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥḳr kökünden gelen taḥḳīr تحقير z "aşağılama, hakaret etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳr حقر z "aşağılama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hakaret maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen taḳāḍā تقاضا z "dava etti, borcunu yargı yoluyla talep etti" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ḳaḍāˀ قضاء z "yargılama" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI)idir. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça lşy kökünden gelen talāşī تلاشى z "dağılma, dağılarak yok olma" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.