Gemini - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gemini Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Venedikçe cássaro "geminin en üst güvertesi, kaptan köşkü" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Arapça ḳaṣr قصر z "köşk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kasır maddesine bakınız.
İngilizce turn astern "(gemi) olduğu yerde geri gitme" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce turn "dön" (NOT: Bu sözcük Fransızca tourner "dönmek" fiilinden alıntıdır. ) ve İngilizce stern "geminin kıç tarafı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski İngilizce stēor "dümen" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *steurō "dümen" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için torna maddesine bakınız.
Orta Yunanca podóstima ποδόστιμα z "geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak " ve Eski Yunanca stēma στημα z "durma, duruş " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için podyum, sistem maddelerine bakınız.
Venedikçe prova "geminin ön tarafı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen prora sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen próira πρόιρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prə-wo-arya- "önde giden" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per1 "ileri, ön" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pro+2 maddesine bakınız.
Fransızca cabotage "1. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi, 2. kıyı denizciliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca cabo "baş, coğrafyada burun" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *capo sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince caput "baş, kafa" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
İngilizce blog "internette yayımlanan günce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İngilizce sözcük İngilizce weblog sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce web "1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı" (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wabjam "dokuma, kumaş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wobh-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webh- "dokumak" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce log "1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pafta maddesine bakınız.
İtalyanca bordo "geminin yanı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bordhaz "kenar, sınır, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bordham "biçilmiş tahta, kereste" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bherdh- "kesmek, biçmek" biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca barchetta "'gemicik', bir ipe bağlı olarak suda yüzen ve geminin hızını ölçmekte kullanılan araç" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca barca "gemi" sözcüğünün küçültme halisidir.
İtalyanca puppa "geminin kıç tarafı, arkadan esen rüzgâr" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen puppis sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.