Gelme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gelme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Eylem halinde düşünmediği, ummadığı hâlde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan rast gelmek kelimesi düşünmediği veya düşülmediği hâlde payına düşmek anlamındadır.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁawdat عودة z "geri gelme, dönme, yineleme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bdr kökünden gelen bādirat بادرة z "öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça budūr بدور z "aniden gelme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, şiddet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "üstesinden gelme, şişme, kabarma, kahramanlık ve cesaret gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça fḍl kökünden gelen faḍlat فضلة z "ölçünün üzerinde olma, artık, ekstra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍl فضل z "artma, aşma, çok olma, çok gelme, üstün olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça fucāˀatan فجاءةً z "birdenbire, aniden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fcA kökünden gelen facaˀat فجء z "aniden gelme, basma, baskın" sözcüğünün zarfıdır.
Arapça χlf kökünden gelen χilāf خلاف z "1. karşı olma, karşı gelme, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa "birinin ardından konuştu, muhalefet etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça χṣm kökünden gelen χuṣūmat خصومة z "düşmanlık, hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "düşmanlık etti, karşı geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁwd kökünden gelen iˁādat إعادة z "geri verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawdat عودة z "geri gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça flḥ kökünden gelen iflāḥ إفلاح z "iyi duruma gelme, rahata erme, düzelme, kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falāḥ فلاح z "refah, huzur, kurtuluş" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için felah maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen ihtidāˀ إهتداء z "doğru yola gelme, İslamı kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hidāyat هداية z "doğru yolda olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça χlf kökünden gelen iχtilāf إختلاف z "1. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi, alternasyon, 2. zıtlık, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ardından geldi, yerine geçti, karşıt idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için halef maddesine bakınız.
Arapça nsb kökünden gelen intisāb إنتساب z "bağımlı hale gelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nisbet maddesine bakınız.
Arapça wrd kökünden gelen īrād ايراد z "1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wurūd ورود z "varma, gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vürut maddesine bakınız.
Arapça rcˁ kökünden gelen ircāˁ إرجاع z "rücu ettirme, geri döndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rucūˁ رجوع z "geri gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rücu maddesine bakınız.
Arapça ṣwb kökünden gelen iṣābat إصابة z "yerini bulma, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tasvip maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen iˁtiyād إعتياد z "adet edinme, alışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁādat عادة z "geri gelme, alışkanlık" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça krr kökünden gelen karrat كرّة z "tekrar, defa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karr veya takrār كرّ/تكرار z "geri gelme, yineleme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ḳdm kökünden gelen ḳidam قدم z "daha eski olma, önce olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadm veya ḳudūm قدم/قدوم z "bir adım önden gitme, öncü olma, varma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḳadam قدم z "ayak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Fenike dilinde ve İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳdm קדמ z "1. ayak, 2. önce gelme, eski olma" kökü ile eş kökenlidir. )
İbranice ḳibbutz קִבּוּצ z "1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ḳbtz קבצ z "toplama, bir araya getirme" kökünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça mrs kökünden gelen mars مرس z "1. suya daldırma, 2. bir oyunda tüm sayıları alarak galip gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marasa مرس z "suya daldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça bi mas̠ābati بمثابت z "bir şeyle aynı nitelikte, eş koordinatlı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça s̠wb kökünden gelen mas̠ābat مثابة z "dönülen yer, referans noktası, merci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça s̠awb ثوب z "dönme, geri gelme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça msḥ kökünden gelen masīḥ مسيح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mşḥ kökünden gelen məşīḥā משיחא z "'yağla ovulmuş olan', İsa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice māşīḥa מָשִׁיחַ z "1. yağla ovulmuş, 2. kıyametten önce gelmesi beklenen peygamber, mesih" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #mşχ משח z "yağla ovma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mesh maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen muˁariḍ معرض z "karşı gelen, yol kesen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁāraḍat معارضة z "yoluna çıkma, engel koyma, karşı gelme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyd kökünden gelen muˁāyadat معايدة z "bayramlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁīd عيد z "bayram, özellikle Kurban Bayramı" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁwd kökünden gelen ˁīd עיד z "yortu, festival, bayram" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice #ˁwd "geri gelme, avdet etme, yineleme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.