Gedi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gedi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe ket- veya kert- "delmek, çentmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: İdr) Eski Türkçe fiil Eski Türkçe gedük sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gez maddesine bakınız.
Arapça frṣ kökünden gelen furṣat فرصة z "kısa rahatlama anı, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pīrṣā פירצא z "delik, gedik (özellikle duvarda)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prṣ פרצ z "delme, gedik açma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ġfr kökünden gelen miġfar مغفر z "zırhlı başlık, tolga" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غفر z "bağışladı, esirgedi" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca tragèdie "1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragoedia "acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tragoidía τραγοιδία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trágos τράγος z "keçi" ve Eski Yunanca oidía οιδία z "şarkı söyleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için odeon maddesine bakınız.
Farsça raχne رخنه z "gedik, yarık" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.