Gördü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gördü Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χsr kökünden gelen χasār خسار z "kayıp, zarar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χasira خسر z "hasar gördü, zarara uğradı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥyḍ kökünden gelen ḥayḍ حيض z "1. akma, seyelan, 2. kadınlarda adet görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍat حاضت z "aktı, adet gördü" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ˁzz kökünden gelen ˁizzat عزّة z "kudret, güç, onur, itibar, saygınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazza عزّ z "güçlendi, değer gördü" fiilinin masdarıdır.
Arapça rAy kökünden gelen mirˀāͭ مرآة z "gözgü, ayna" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رءا z "gördü" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için rey maddesine bakınız.
Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمل z "ihtimal edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtimāl إحتمال z "taşıma, kaldırabilme, olasılık olarak tanıma, mümkün gördü" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ˁḏr kökünden gelen ˁuḏr عذر z "bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı, mazur gördü" fiilinin masdarıdır.
Arapça rAy kökünden gelen raˀy رأي z "1. görüş, görme yetisi, 2. kanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رءا z "gördü, algıladı, bir görüşü benimsedi" fiilinin masdarıdır.
Arapça rAy kökünden gelen ruˀyat رؤية z "görme, vizyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā "gördü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için rey maddesine bakınız.
Farsça dīde ديده z "1. görülen, görülmüş, 2. gören, görmüş, 3. göz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dīdan, bīn- ديدن, بين z "görmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dītan, vēn- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça didiy "gördü" fiili ile eş kökenlidir. Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde dāi-, didaiti "bakmak, görmek, düşünmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhiā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheiə- "görmek, bakmak" kökünden türetilmiştir.
Türkçe dilinden alınan geçici kelimesi Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor. - C. Şehabettin anlamındadır. Türkçe dilinden alınan geçici kelimesi Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim. - P. Safa anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım. - B. Felek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan konu kelimesi Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım. - Y. Z. Ortaç anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.