Fond - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fond Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca fondant "1. eriyen, sıvımsı yumuşak, 2. içi sıvımsı kremayla doldurulmuş bonbon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fondre "dökmek, sıvılaştırmak, eritmek, erimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "1. (bir sıvıyı) dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. (katı şeyleri) saçmak, dökmek, yaymak, dağıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghu-nd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gheu- "bir sıvıyı dökmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca fond de teint "boya zemini, astar" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fon1, tentürdiyot maddelerine bakınız.
Fransızca fondu "eritilmiş (peynir)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fondre "eritmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Yeni Yunanca χoní χωνί z "külah şeklinde sıvı akıtma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χoanē veya χōnē χοανη/χωνη z "akıtma yeri, ibriğin ağız kısmı, huni" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χéō, χy- χέω z "(sıvı) dökmek, akıtmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gheu- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca diffusion "(dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma, bir noktadan etrafa saçılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diffundere, diffus- "döküp saçmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca fond "zemin, dip, resimde arka plan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fundus "1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhudh- "dip" biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca fondo "gelir getiren varlık, sermaye" veya Fransızca fonds "1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. gelir getiren varlık, sermaye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca fond "toprak, arazi, çiftlik" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için fon1 maddesine bakınız.
Fransızca fondant "1. eriyen, sıvımsı yumuşak, 2. içi sıvımsı kremayla doldurulmuş bonbon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fondre "dökmek, sıvılaştırmak, eritmek, erimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "1. (bir sıvıyı) dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. (katı şeyleri) saçmak, dökmek, yaymak, dağıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghu-nd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gheu- "bir sıvıyı dökmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca fond de teint "boya zemini, astar" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fon1, tentürdiyot maddelerine bakınız.
Fransızca fondu "eritilmiş (peynir)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fondre "eritmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
İngilizce font "1. döküm, dökme demir, 2. dökme metal hurufat, yazı karakteri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen fonte sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca fondre "dökmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fusion "1. metal erimesi, erimiş metal dökme, kaynak yapma, 2. çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fusio "döküm" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca refuser "reddetmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince refundere, refus- "geri dökmek, çöpe atmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca tire-fond "'taban-çeken', bir tür büyük vida" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tirer "çekmek" ve Fransızca fond "taban, zemin" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tirad, fon1 maddelerine bakınız.
Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, kan verme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere, transfus- fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
İngilizce geyser "yer altından fışkıran su" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İzlanda dili geisir "fışkıran, dökülen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) geisan "akıtmak, (sıvı) dökmek, fışkırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *gausjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gheu- "(sıvı) dökmek, akıtmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Venedikçe fonda! "dibe! (emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe fondar "diplemek, dibe atmak, dibi bulmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca ve Venedikçe fondo "dip" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen fundus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fon1 maddesine bakınız.
Yeni Yunanca fúnda φούντα z "püskül, tepelik, sorguç, (kabarık şey), çalı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fúndono φούντωνω z "sık ve girift şekilde büyümek, dal budak sarmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "1. dökmek, saçmak, dağıtmak, 2. (bitki) bolca üretmek, dal budak sarmak" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 18 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.