Flat - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Flat Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Aflātūn veya Falātūn أفلاتون/فلاتون z "Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Platōn πλατων z özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için platonik maddesine bakınız.
Arapça Aflātūn veya Falātūn أفلاتون/فلاتون z "Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Platōn πλατων z özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için platonik maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı" özel adından türetilmiştir.
Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anopheles sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca anophelēs ανοφελης z "zayıflatan, (kanını) kurutan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophelēs οφελης z sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. fiziksel temas içermeyen eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince purpura "ciltte koyu kızıl veya mor lekelere yol açan bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince purpura "eflatun rengi, bu renk boya veren deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen porphýra πορϕύρα z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için porfir maddesine bakınız.
Fransızca déflation "1. (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, 2. şişmiş para arzının daraltılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince deflare "(şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flare, flat- "üflemek, şişirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhlē- "üflemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca inflation "1. şişme, şişirme, 2. piyasadaki para arzını şişirme, enflasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce inflation sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce inflate "şişmek, şişirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen inflare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince flare, flat- "üflemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deflasyon maddesine bakınız.
Fransızca soufflé "1. üflenti, fısıltı, 2. çırpılmış yumurta akıyla kabartılmış tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souffler "üflemek, fısıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sufflare, sufflat- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen flare, flat- fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deflasyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.