Fett - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fett Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fitne maddesine bakınız.
Arapça ftş kökünden gelen mufattiş مفتّش z "teftiş eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فتّش z "denetledi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için teftiş maddesine bakınız.
Arapça ˁfw kökünden gelen ˁafw عفو z "silme, giderme, cezasını iptal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁfw kökünden gelen istiˁfāˀ إستعفاء z "af dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "affetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça kşf kökünden gelen istikşāf إستكشاف z "keşfe çalışma, araştırma, yoklama" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça kaşafa "buldu, keşfetti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.
Arapça mnn kökünden gelen minnat منّة z "ihsan, lütuf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "ihsan etti, lütfetti" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ˁfw kökünden gelen muˁāf معافٍ z "affa uğramış, bağışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin mufā'alat vezni (III) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nafaḳat نفقة z "1. gider, harcama, bedel, 2. İslam hukukunda eşin geçimi için harcanan tutar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نفق z "çıktı, sarfetti, harcadı" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وقف z "1. durma, hareketsiz kalma, 2. bir mülkü veya nesneyi tanrıya (veya hayır işine) adama, böyle adanan mülk veya nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "1. durdu, hareketsiz kaldı, 2. bir şeyin önünde durdu, durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin masdarıdır.
Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (BK)" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca uni sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca uniforme "(kıyafette) tek biçim, aynı tip" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için üniforma maddesine bakınız.
İngilizce confetti "1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri, 2. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca confetti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca confetto "her tür şekerleme, özellikle badem şekeri" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince confectum "pişirerek hazırlanmış şey, şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için konfeksiyon maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Eylem halinde Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum. - Ö. Seyfettin anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yazmak kelimesi Adresini bilmiyorum ki yazayım. anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan ile kelimesi Çabuk bir süvari ile bana haber gönderiniz. - Ö. Seyfettin anlamındadır. Baskça sözcük, Ad halinde (anatomi) saç anlamına gelir. İskoç İngilizcesi sözcük, Ad halinde yağ anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.